10 meest gestelde vragen bij Emil Makelaars

Het verkopen of kopen van een woning is niet iets wat je dagelijks doet. En dat dit traject veel vragen bij je oproept begrijpen wij maar al te goed! Daarom hebben wij de 10 meest gestelde vragen voor jou op een rijtje gezet!

1. Ik wil mijn woning verkopen. Hoe werkt dat bij Emil Makelaars?

Om jou een passend advies te geven maken wij een afspraak met jou bij je thuis zodat we een samen met jou een rondje lopen om de waarde van je woning kunnen bepalen. We verzamelen informatie over jouw woning en uiteraard de omgeving. Aan de hand van de waarde van jou woning en de informatie die wij hebben ingewonnen stellen wij een verkoopstrategie op. Hierin staan de pluspunten van de woning vermeld, eventuele verbeterpunten die nodig zijn om de woning goed te kunnen verkopen, advies over de vraagprijs en hoe wij de woning door middel van social media goed onder de aandacht weten te krijgen. De waardebepaling is gebaseerd op onze jarenlange ervaring op de woningmarkt.

2. Welke voordelen levert het hebben van een aankoopmakelaar op?

Je wilt een woning kopen, maar je twijfelt of je dit zelf kunt doen. Uiteraard willen wij jou hier graag bij helpen! Het hebben van een aankoopmakelaar brengt vele voordelen met zich mee! Ga je een woning bezichtigen? Dan gaan wij graag met je mee! Een woning kopen is al spannend genoeg en vooral de eerste keer!  Door onze jaren lange ervaring denken wij aan alle belangrijke details! Zekerheden inbouwen en dan pas kopen. De lokale huizenmarkt kennen wij op ons duimpje en kunnen wij daarom een inschatting maken van de waarde van de woning. Onze makelaars maken het kopen van een woning gemakkelijk, zorgelozer en efficiënt. Samen halen wij eruit, wat erin zit!

3. Mag de makelaar tijdens de onderhandelingen het plan van de verkoop wijzigen?

Dat mag. Als er veel belangstellenden zijn die de vraagprijs bieden of benaderen, dan is het moeilijk om te bepalen wie de beste koper is. Dan kan er besloten worden om bijvoorbeeld via een inschrijvingsprocedure te gaan verkopen. Bij deze procedure krijgen alle bieders een gelijke kans om een bod uit te brengen.

4. Hoe kom de verkoop tot stand?

Als koper en verkoper het eens zijn over de belangrijkste zaken (w.o. de prijs, leveringsdatum, ontbindende voorwaarden, en roerende zaken), dan leggen wij de gemaakte afspraken vast in een NVM koopovereenkomst. Als beide partijen de koopovereenkomst hebben getekend komt de koop tot stand. 

5. Wat zijn ontbindende voorwaarden financiering?

Bij het sluiten van een koopovereenkomst is het mogelijk om een ontbindende voorwaarde voor financiering af te spreken van ongeveer 4 tot 6 weken. Als de geldlening door de geldverstrekker(s) wordt geweigerd dan kan de koper de koopovereenkomst binnen de in de in het koopcontract afgesproken termijn schriftelijk ontbinden. Koper moet daarbij 2 afwijzingen van bankinstellingen overleggen.

6. Hoe werkt een waarborgsom/bankgarantie?

Een waarborgsom is een bedrag (10% van de koopsom) dat koper als boete riskeert wanneer hij de aankoop van de nieuwe woning zonder geldige reden niet door laat gaan. Het geeft jouw als verkoper meer zekerheid over de verkoop van je woning. Zodra de ontbindende voorwaarden zijn verlopen en de verkoop dus definitief is, dient de koper een waarborgsom te storten op de derdenrekening van de door hem gekozen notaris.

7. Hoeveel bedenktijd heb ik na het tekenen van een koopakte?

De koper heeft een wettelijke bedenktijd van 3 dagen. De bedenktijd gaat in als de koper een kopie van de door beide partijen getekende koopakte heeft ontvangen. De bedenktijd gaat in op dezelfde dag om 0.00 uur en eindigt na 3 werkdagen om 0.00 uur. De bedenktijd kan langer duren als deze eindigt op een zaterdag, zondag of een algemeen erkende feestdag. Wij kunnen precies aangeven tot wanneer de bedenktijd loopt.

8. Wat betekend “kosten koper” (k.k.)?

Kosten koper wordt vaak afgekort en aangeduid met k.k. Dit houd in dat de koper naast de koopsom ook de wettelijke bijkomende kosten moet betalen. Deze kosten bestaan uit: notariskosten, de inschrijving van aktes bij het kadaster en (bij een woning) 2% overdrachtsbelasting.

9. Wat houdt courtage in?

De courtage is de vergoeding voor een makelaar. De courtage is een vooraf gesproken bedrag of een percentage van de koopsom van de woning. De courtage wordt betaald bij de notaris. De courtage van een verkopend makelaar is voor rekening van verkoper en de eventuele kosten voor een aankoopmakelaar zijn voor rekening van de koper.

10. Wat is onderzoeksplicht van de koper?

Bij het aangaan van een koopovereenkomst is de verkoper verplicht de koper te informeren over zaken die van belang kunnen zijn. Ernstige of onverwachte gebreken, zoals een lekkage behoren daartoe. Dit geldt niet voor de gebreken die zichtbaar zijn voor de koper. Van de koper wordt verwacht dat hij/zij de staat van de woning onderzoekt. Bijvoorbeeld als het gaat om kozijnen die zichtbaar verrot zijn, of scheuren in de muren. De verkoper hoeft de koper daar niet nadrukkelijk op te wijzen.  Gebreken die bij een bezichtiging ontdekt kunnen worden, kunnen later niet als verborgen gebrek worden benoemd en komen voor rekening van koper. De onderzoeksplicht geld ook voor de juridische aspecten van de woning. Een goed voorbeeld daarvan zijn erfdienstbaarheden, zoals recht van overpad.

Uiteraard zijn wij erg benieuwd van hoeveel vragen jij het antwoord al wist?

Heb je naar aanleiding van deze blog nog vragen? Laat het ons gerust weten want wij helpen je graag!