Auteursarchief: Emil

Verandering op de woningmarkt

Wat gebeurt er op de huizenmarkt?

De afgelopen jaren was de woningmarkt oververhit. Overbieden was de norm. Dat lijkt te veranderen. Maar wat zien wij nu precies gebeuren? Moet je je als verkoper zorgen maken? Wij denken van niet maar moet wel de vinger aan de pols houden. Er gebeurt wel wat! We doen regelmatig even een rondje langs de velden om te peilen wat in de buurt gebeurt, bij makelaars en hypotheekverstrekkers. We nemen je even mee in onze bevindingen van de afgelopen weken!

Minder overbieden

Vorig jaar verkochten wij een huis ruim één ton boven de vraagprijs. Eén ton. Niet gelogen. Overbieden was eigenlijk de standaard.

Dat was natuurlijk gekkenwerk, want hoe moest je dan als koper (en makelaar) nog een realistische inschatting maken van wat je moest bieden? Op dit moment zien we hier in de omgeving dat huizen niet meer boven de vraagprijs weggaan. En niet meer zulke exorbitante bedragen wordt geboden. Dat maakt het makkelijker om vooraf goed in te schatten wat je huis gaat opleveren.

De oorzaak? Waarschijnlijk heeft het vooral te maken met de gestegen rentes. Daardoor is er minder financiële ruimte voor kopers om te overbieden.

Minder bezichtigingen

Er zijn minder bezichtigingen per woning. Waar er eerder gemakkelijk 40 aanvragen voor een bezichtiging binnenkwamen voor een woning, zit dat nu eerder rond de 10. Fijn, vinden we. Dit zorgt ervoor dat we weer meer tijd hebben om persoonlijke aandacht te geven aan iedereen die komt kijken. En even een lekkere dooddoener: ‘je hebt er maar eentje nodig’. Maar het is wel waar.

Langer te koop

In de actuele woningmarkt cijfers is te zien dat huizen in de regio Den Haag, Zoetermeer en Leiden vorig kwartaal gemiddeld 22 dagen te koop stonden. In het eerste kwartaal 2023 was dit al 55 dagen. Die ene koper komt wel, het duurt alleen gemiddeld iets langer. Kopers zijn iets meer afwachtend, laten zich niet meer gek maken, hebben meer keus maar ook omdat ze door de rentestijgingen soms wat langer de tijd nodig hebben om uit te zoeken wat er financieel mogelijk is. Aan kopers adviseren we ook om eerst even te bellen met de adviseur of het bedrag dat je wil bieden nog steeds haalbaar is. 

Tip

We zien dat huizen die goed zijn afgewerkt en goed geïsoleerd zijn nu meer kijkers trekt en makkelijker verkocht worden. Pak dus even het schilderwerk aan, of overweeg verkoopstyling om jouw huis aantrekkelijker te maken voor potentiële kopers!

Meer aandacht voor het energielabel

Sinds de gestegen energieprijzen zien wij dat er steeds meer gevraagd wordt naar het energielabel. Logisch natuurlijk, want inmiddels zijn voor sommige mensen de energielasten nog hoger dan de maandlasten van hun hypotheek. Heb je verkoopplannen? Dan kan het slim zijn om vooraf te investeren in energiebesparende maatregelen. Hier zijn goede subsidies voor en het kan veel invloed hebben op de verkoopprijs. Op funda kan nu ook worden geselecteerd op energielabel.

Gaan de huizenprijzen dan dalen?

Afgelopen week verscheen een artikel in het AD dat er een daling van 6% tot 8% verwacht wordt in 2023. En dat er 3% minder huizen verkocht gaan worden. Dat is minimaal. Het voordeel voor de woningmarkt is dat er geen hogere werkloosheid wordt verwacht. En zo lang mensen een baan hebben, kunnen ze ook huizen blijven kopen. Er wordt ook nog steeds veel thuis gewerkt: wel zo lekker als je dan een een fijne plek hebt. Dus daar hebben mensen dan ook geld voor over. Dus voorlopig hoef je je bij de verkoop van je huis nog geen zorgen te maken. 

Kwartaalcijfers 1e kwartaal 2023

Woningmarkt naar nieuw evenwicht!

De koopmarkt wordt iets vriendelijker bij een nog steeds krap aanbod. Kopers staan voor hogere financieringslasten. Woningverkopers krijgen iets minder betaald voor hun woning dan de vraagprijs. Nieuwbouwproductie en nieuwbouwverkopen laten een forse afname zien. Dat is de essentie van de NVM-woningmarktcijfers en analyse over het 1e kwartaal van 2023. NVM-makelaars in Nederland verkochten in 2023 in het altijd rustigere 1e kwartaal 28.500 bestaande koopwoningen. Dit is 2% minder dan een jaar eerder en 13% minder dan in het 4e kwartaal 2022. Het woningaanbod in Nederland is op jaarbasis in het 1e kwartaal 2023 bijna verdubbeld ten opzichte van het 1e kwartaal 2022. Vergeleken op kwartaalbasis ligt het woningaanbod in het 1e kwartaal 2023 9% lager dan in het 4e kwartaal 2022. Bij NVM-makelaars staan ruim 31.000 woningen te koop. De gemiddelde verkoopprijs van een bestaande woning in Nederland is in het 1e kwartaal van 2023 € 394.000,=, een daling met 3,6% ten opzichte van het 4e kwartaal 2022. Op jaarbasis daalde de gemiddelde verkoopprijs in het 4e kwartaal 2022 met 6%. In het 1e kwartaal 2023 komt de daling uit op 8,2% op jaarbasis. Dit bevestigt het omslagpunt in de markt vergeleken met 2021 toen de prijs met zo’n 20% op jaarbasis steeg.

Voor de woningkoper gaat de markt er wat zonniger uitzien met een prijs die dit kwartaal weer wat is gedaald. Dat is een normale correctie op de enorme prijsstijgingen van de afgelopen jaren. Iedereen voelde wel aan dat een prijsstijging van 20% per jaar niet houdbaar zou zijn. De woningverkopen zijn in het 1e kwartaal van een jaar altijd wat lager. Dat is ook in het 1e kwartaal van 2023 het geval. De NVM ziet nu dat het woningaanbod verder verruimt maar van een gezond evenwicht tussen aanbod en vraag is nog zeker geen sprake. Kopers krijgen wel wat meer keuze uit een betaalbaarder aanbod. Daar staat alleen een gestegen hypotheekrente tegenover die doorwerkt in een wat hogere netto maandlast. Een te grote groep lukt het nog niet om goed voet aan de grond te krijgen op de koopmarkt. Kijkt de NVM naar de ontwikkeling van het aankomend nieuwbouwaanbod dat gebouwd en opgeleverd wordt, dan maakt zij zich zorgen. Die aantallen zijn dramatisch laag terwijl we ze keihard nodig hebben. Want zonder beweging en doorstroming gaat de woningmarkt op slot en dat is funest voor kopers en verkopers.

De ontwikkelingen in de nieuwbouw bleven vorig kwartaal al fors achter. Dat heeft zich versterkt doorgezet. De NVM ziet nu in het 1e kwartaal van dit jaar de verkoop van nieuwbouwplannen onderuitgaan. Plannen komen regelmatig niet in verkoop of worden eruit gehaald door achterblijvende verkoopresultaten. Dat trekken we alleen vlot als alle partijen over hun eigen schaduw heen stappen en mee gaan bouwen aan de daadwerkelijke realisatie van de vraag. De prijsafstand tussen nieuwbouw en bestaande bouw dreigt nu een kloof te worden, ook door de gestegen hypotheekrente. Als de nieuwbouw nu stilvalt, creëren we het woningtekort van de toekomst. Uitgebalanceerde nieuwbouwplannen die voldoen aan de lokale vraag, betaalbaar en financierbaar door de ontwikkelaar, bouwer en koper. Daar draait het om. Minister Hugo de Jonge zei daarover tijdens een debat over de woningmarktimpasse in de Tweede Kamer op 30 maart 2023: ‘We moeten meer ruimte bieden voor de mogelijkheden die er zijn.’ Dat is de kern. Zonder ruimte in regelgeving, grondprijzen, locaties en financiering maken we wel veel toeren maar geen meters. Door die ruimte te bieden gaan alle partijen weer licht zien in de nu duistere nieuwbouwtunnel.

Transacties bestaande woningbouw in Nederland· NVM-makelaars verkochten in het 1e kwartaal van 2023 bijna 28.500 woningen Dit is 13% minder dan in het 4e kwartaal 2022 en 2% minder dan een jaar geleden.· Het aantal te koop gezette woningen is in het 1e kwartaal 2023 op kwartaalbasis met 29% afgenomen naar 29.400 woningen. Vergeleken met een jaar geleden is het 9% gedaald.· De transactieprijs ligt in het 1e kwartaal van 2023 3,6% lager vergeleken met het 4e kwartaal 2022.· De transactieprijs komt in het 1e kwartaal van 2023 daarmee uit op € 394.000,=. Voor het eerst in tien jaar daalt de prijs op jaarbasis met 8,2%.· De prijs van tussenwoningen daalde op kwartaalbasis 2,7% en komt daarmee uit op € 359.000,=.· Een hoekwoning noteert op kwartaalbasis een daling van 4,1% met een prijs van € 381.000,= in het 1e kwartaal 2023.· De 2-onder-1-kap woningen komen met een min van 3,6% ten opzichte van het 4e kwartaal 2022 uit op € 423.000,=.· Vrijstaande woningen daalden met 4,6% op kwartaalbasis naar gemiddeld € 579.000,=.· De prijs van appartementen ging in een kwartaal tijd met een min van 3,8% naar € 331.000,=.· Vergeleken met een jaar geleden daalden de transactieprijzen van tussenwoningen met 7,2%, hoekwoningen 7,7%, 2-onder-1-kap woningen 7,8%, vrijstaande woningen 9,8% en appartementen 8,8%.· Van de woningen werd in het 1e kwartaal 2023 31% boven de vraagprijs verkocht. Een kwartaal eerder was dit 45% en een jaar geleden 81%.· Het verschil tussen de uiteindelijke vraag- en verkoopprijs laat dit kwartaal voor het eerst een ander beeld zien. De afgelopen jaren werd gemiddeld meer betaald dan de vraagprijs. In het 1e kwartaal 2023 werd gemiddeld 1,3% minder dan de vraagprijs betaald. In het 4e kwartaal 2022 was dit nog een klein plusje van 0,1%.· Vergeleken met een jaar geleden was het verschil tussen de uiteindelijke vraag- en verkoopprijs bij tussenwoningen -0,8%, hoekwoningen -1,3%, 2-onder-1-kap woningen -1,5%, vrijstaande woningen -3,0% en appartementen -0,7%.· In het 1e kwartaal 2023 was een woning na gemiddeld 42 dagen verkocht, 12 dagen langer dan in het 4e kwartaal 2022.

Huidig aanbod bestaande bouw in Nederland· Het aanbod op de Nederlandse koopwoningmarkt is met een krapte-indicator van 3,3 in het 1e kwartaal van 2023 weer een fractie ruimer geworden. In het 4e kwartaal 2022 was deze 3,2. Eind 2021 was de markt met een krapte-indicator van 1,3 het krapst. De krapte-indicator drukt het aantal keuzemogelijkheden uit dat een koper op de woningmarkt heeft. Voor een evenwichtige woningmarkt met voldoende keuze moet de krapte-indicator boven 5 liggen.· Aan het eind van het 1e kwartaal 2023 stonden ruim 31.000 woningen te koop. Dat is 9% minder vergeleken met het 4e kwartaal 2022. Ten opzichte van een jaar geleden is het bijna verdubbeld; toen stonden ongeveer 16.500 woningen te koop.· Het aantal woningen in aanbod daalt ten opzichte van het 4e kwartaal 2022 met gemiddeld 9% voor alle typen. Het aanbod tussenwoningen daalt met 16%. Hoekwoningen noteren een daling van 9% en het aanbod 2-onder-1-kap-woningen daalt met 8%. Van vrijstaande woningen daalt het aanbod met 5%. Het aanbod appartementen neemt af met 9%.· De gemiddelde vraagprijs van te koop staande woningen komt uit op € 506.000,=. Dat is 6% hoger dan een jaar eerder en op kwartaalbasis blijft het ongewijzigd.· De looptijd van het aanbod, dus de tijd dat een te koop staande woning gemiddeld in dagen te koop staat, is nu 84 dagen. Dat is 20 dagen langer dan in het 4e kwartaal 2022 en 50 dagen langer dan in het 1e kwartaal 2022.· Ongeveer 53% van alle te koop staande woningen staat per eind 1e kwartaal 2023 korter dan een kwartaal te koop.

Transacties nieuwbouwwoningen in Nederland· NVM-makelaars verkochten in het 1e kwartaal 2023 bijna 4.200 nieuwbouwwoningen en bouwkavels. Dit is een forse daling van 37% vergeleken met een jaar eerder. Ten opzichte van het 4e kwartaal 2022 is het op hetzelfde niveau gebleven.· Over een periode van 4 kwartalen verkochten NVM-makelaars ongeveer 18.500 nieuwbouwwoningen en bouwkavels.· De gemiddelde prijs van de verkochte nieuwbouwwoning is in een jaar tijd met2,9% afgenomen tot gemiddeld € 468.000,= in het 1e kwartaal 2023. Vergeleken met het 4e kwartaal 2022 is de gemiddelde verkoopprijs 2,5% lager.· De dynamiek stokt vooral in de hogere prijsklassen. 36% van de verkochte nieuwbouwwoningen had een koopsom van € 500.000,= of hoger, een half jaar geleden was dit nog 45% van de verkopen.· In het 1e kwartaal 2023 staan bijna 18.000 nieuwbouwwoningen in aanbod; een stijging van 91% op jaarbasis en 2% hoger dan in het 4e kwartaal 2022.· In het 1e kwartaal 2023 kwamen bijna 5.400 nieuwbouwwoningen op de markt. Dit is 11% lager dan een jaar eerder en 38% lager dan het 4e kwartaal 2022.· De koopsom van de in aanbod staande nieuwbouwwoningen komt uit op € 532.000,=. Dat is 7,5% hoger dan een jaar eerder en 0,2% lager ten opzichte van het 4e kwartaal 2022.· Het aandeel appartementen maakt met 44% in het 1e kwartaal 2023 het grootste deel uit van het nieuwbouwaanbod. Dat gaat ten koste van hoekwoningen (12%), 2-onder-1-kap-woningen (16%) en vrijstaande woningen (7%). Tussenwoningen zijn goed voor 20% van het aanbod nieuwbouw.

De cijfers in onze regio

In de Gemeente Den Haag zijn er in het 1e kwartaal 2023 10% minder woningen (793 woningen) verkocht t.o.v. het 1e kwartaal 2022. T.o.v. van het voorgaande kwartaal zijn er 14,3% minder woningen verkocht. De gemiddelde transactieprijs bedraagt in het 1e kwartaal 2023 € 383.630,=. T.o.v. een jaar geleden is de gemiddelde transactieprijs gedaald met 15,2% en t.o.v. het voorgaande kwartaal gedaald met 9,2%. De gemiddelde verkooptijd in de Gemeente Den Haag bedraagt in het 1e kwartaal 2023 50 dagen versus 24 dagen t.o.v. een jaar geleden. Het percentage boven de vraagprijs verkochte woningen in het 1e kwartaal 2023 is 24,6%.

In de Gemeente Delft is het aantal woningtransacties t.o.v. het 1e kwartaal 2022 gestegen met 9% (165 woningen). In vergelijking met het voorgaande kwartaal zijn er 21,2% minder woningen verkocht. De gemiddelde verkoopprijs bedraagt in het 1e kwartaal 2023 € 380.830,=. T.o.v. een jaar geleden is dit een prijsdaling van 3,7% en t.o.v. het voorgaande kwartaal een prijsstijging van 0,4%. De gemiddelde verkooptijd bedraagt in het 1e kwartaal 2023 49 dagen versus 26 dagen t.o.v. een jaar geleden. Het percentage boven de vraagprijs verkochte woningen in het 1e kwartaal 2023 is 29,8%.

In het Westland zijn t.o.v. het 1e kwartaal 2022 31% meer woningen verkocht (199 woningen). T.o.v. van het voorgaande kwartaal zijn er 4,2% meer woningen verkocht. Het Westland laat een prijsdaling zien van 8,6% t.o.v. een jaar geleden en t.o.v. het voorgaande kwartaal een daling van 4,8%. De gemiddelde transactieprijs is € 427.002,= en de gemiddelde verkooptijd bedraagt 46 dagen versus 25 dagen t.o.v. een jaar geleden. Het percentage boven de vraagprijs verkochte woningen in het 1e kwartaal 2023 is 27,4%.

In de Gemeente Rijswijk is t.o.v. het 1e kwartaal 2022 het aantal verkopen gestegen met 3% (99 woningen) en t.o.v. het voorgaande kwartaal zijn er 25,2% minder woningen verkocht. De prijzen t.o.v. een jaar geleden zijn gedaald met 10% en t.o.v. het voorgaande kwartaal gedaald met 4,4%. De gemiddelde transactieprijs bedraagt momenteel € 371.706,=. De gemiddelde verkooptijd bedraagt 47 dagen versus 28 dagen t.o.v. een jaar geleden. Het percentage boven de vraagprijs verkochte woningen in het 1e kwartaal 2023 is 26,8%.

In de Gemeente Wassenaar is t.o.v. het 1e kwartaal 2022 het aantal verkopen gedaald met 47% (38 woningen) en t.o.v. het voorgaande kwartaal zijn er 30,2% minder woningen verkocht. De prijzen t.o.v. een jaar geleden zijn gedaald met 9,9% en t.o.v. het voorgaande kwartaal gedaald met 2%. De gemiddelde transactieprijs bedraagt momenteel € 1.062.298,=. De gemiddelde verkooptijd bedraagt 112 dagen versus 46 dagen t.o.v. een jaar geleden. Het percentage boven de vraagprijs verkochte woningen in het 1e kwartaal 2023 is 2,5%.

In de Gemeente Zoetermeer is t.o.v. het 1e kwartaal 2022 het aantal verkopen gedaald met 13% (211 woningen) en t.o.v. het voorgaande kwartaal zijn er 15,7% minder woningen verkocht. De prijzen t.o.v. een jaar geleden zijn gedaald met 5,7% en t.o.v. het voorgaande kwartaal gestegen met 1,3%. De gemiddelde transactieprijs bedraagt momenteel € 366.667,=. De gemiddelde verkooptijd bedraagt 48 dagen versus 29 dagen t.o.v. een jaar geleden. Het percentage boven de vraagprijs verkochte woningen in het 1e kwartaal 2023 is 29,8%.

In de Gemeente Leidschendam-Voorburg is t.o.v. het 1e kwartaal 2022 het aantal verkopen gedaald met 4% (154 woningen) en t.o.v. het voorgaande kwartaal gedaald met 22,7%. De prijzen t.o.v. een jaar geleden zijn gedaald met 14,4% en t.o.v. het voorgaande kwartaal gedaald met 9,3%. De gemiddelde transactieprijs bedraagt momenteel € 394.425,=. De gemiddelde verkooptijd bedraagt 43 dagen versus 21 dagen t.o.v. een jaar geleden. Het percentage boven de vraagprijs verkochte woningen in het 1e kwartaal 2023 is 21,4%.

In de Gemeente Pijnacker-Nootdorp is t.o.v. het 1e kwartaal 2022 het aantal verkopen gedaald met 23% (60 woningen) en t.o.v. het voorgaande kwartaal zijn er 18% minder woningen verkocht. De prijzen t.o.v. een jaar geleden zijn gedaald met 12,2% en t.o.v. het voorgaande kwartaal gedaald met 3,3%. De gemiddelde transactieprijs bedraagt momenteel € 473.295,=. De gemiddelde verkooptijd bedraagt 52 dagen versus 26 dagen t.o.v. een jaar geleden. Het percentage boven de vraagprijs verkochte woningen in het 1e kwartaal 2023 is 31%.

In de Gemeente Lansingerland (Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk) is t.o.v. het 1e kwartaal 2022 het aantal verkopen gedaald met 30% (75 woningen) en t.o.v. het voorgaande kwartaal zijn er 5,5% minder woningen verkocht. De prijs t.o.v. een jaar geleden is gedaald met 12% en t.o.v. het voorgaande kwartaal gedaald met 5%. De gemiddelde transactieprijs bedraagt momenteel € 526.914,=. De gemiddelde verkooptijd bedraagt 78 dagen versus 25 dagen t.o.v. een jaar geleden. Het percentage boven de vraagprijs verkochte woningen in het 1e kwartaal 2023 is 24,3%.

Tips voor kijkers NVM Open huizen dag

Tips voor kijkers | NVM Open Huizen Dag!

Binnenkort stellen huizeneigenaren hun deuren open voor belangstellenden tijdens de NVM Open Huizen Dag. Een super goed moment om een aantal huizen achter elkaar te gaan bekijken. Hoe je dat het beste aanpakt? Lees het hier!

Tip 1: Maak een shortlist

Zoveel mogelijk huizen bekijken tussen 11:00 en 15:00? Wij raden het af: maak een long list en kies daaruit maximaal 3 of 4 huizen. Zo kan je op uw gemak rondkijken, een ommetje maken door de buurt. Even een kop koffie drinken tussendoor om samen bij te praten. Plan uw route slim, zodat je niet veel tijd kwijt bent aan reizen.

Tip 2: Ga ook kijken bij die 75% match

Je bent misschien geneigd om alleen te gaan kijken bij huizen die u absoluut fantastisch vindt. Stel je open voor verrassingen! Dat grote huis met riante tuin in die wijk waar je niet direct aan gedacht had… Of dat huis waar nog veel aan moet gebeuren in jouw lievelingsbuurt.

Tip 3: Maak contact met de verkopers

Natuurlijk, de prijs die een verkoper voor zijn of haar huis krijgt, daar gaat het om. Maar verkopen is óók een kwestie van gunnen. Tijdens de Open Huizen Dag krijg je de unieke kans een leuke indruk te maken op de verkopers. Maak daar gebruik van!

Tip 4: Bewaar het overzicht!

Na een halve dag huizen bekijken, weet je misschien niet meer welk huis nou welke tegeltjes in de badkamer had en van welke tuin je nou zo blij werd. Handig om tijdens of vlak na het bekijken van een huis aantekeningen te maken, bijv. in de Funda app.

Zorg dat je van te voren met elkaar bespreekt wat voor u belangrijk is. Dat maakt het achteraf makkelijker om een weloverwogen keuze te maken: gaan we bieden? Nog eens kijken samen met een aankoopmakelaar?

Tip 5: Laat je goed informeren en laat nog eens iets horen

Ben je echt geïnteresseerd in een huis? Vraag de bewoners naar de verkoopprocedure, of misschien is de verkoopmakelaar aanwezig aan wie je meer informatie kunt vragen. Hebben ze haast? Is er nog een kans te komen bezichtigen? Laat zelf jouw gegevens achter en stuur de makelaar na het weekend een berichtje of je van plan bent een bod uit te brengen of misschien nog twijfelt. Zo hou je het contact warm.

Soms komt het voor dat mensen ter plekke hun aankoopmakelaar bellen en vrijwel direct een bod uitbrengen. Het kan dus snel gaan! Heb jij je droomhuis gevonden? Neem een aankoopmakelaar in de arm om je te adviseren tijdens het biedingsproces!

Eerst kopen of eerst verkopen?

Je wilt verhuizen, maar hoe pak je dat aan? Eerst jouw eigen huis verkopen en zien wat er op uw pad komt? Of eerst op zoek naar jouw nieuwe thuis en voor de zekerheid wachten met de verkoop tot de handtekeningen staan? 

Wat wijsheid is in jouw situatie hangt af van verschillende factoren. En is uiteindelijk heel persoonlijk. Onze makelaars zijn vertrouwd met het voeren van gesprekken om je te helpen ontdekken wat bij je past. We staan voor je klaar! Alvast een aantal overwegingen:

Het voordeel van eerst kopen

De markt is krap; er staan weinig huizen te koop en er komen weinig nieuwe huizen bij. De doorlooptijd is hoog: huizen worden ongekend snel verkocht. Voor vrijwel ieder huis is de belangstelling zo hoog dat het dringen is om een plekje om te bezichtigen…

Niet misgrijpen

Zie je een huis dat helemaal matcht bij jouw wensen? Dan is het natuurlijk nog maar afwachten of zo’n kans zich op korte termijn nog een keer voordoet… Misschien denk je daarom: komt mijn droomhuis voorbij, dan moet ik nú toeslaan. Dit is een belangrijke reden om te kiezen vóór eerst kopen: je grijpt niet mis.

Het voordeel van eerst verkopen

Waar huizen nu tegen hoge prijzen en in een hoog tempo verkocht worden, weet niemand hoe lang dat precies aan houdt. De kans dat de markt met een week of een maand compleet omslaat is klein, maar nooit uitgesloten.

Zekere opbrengst

Je hebt geen garantie dat u over een (half) jaar een hogere of zelfs maar dezelfde prijs voor jouw huis ontvangt dan nu. Misschien denkt je daarom: ik verkoop liever nu, dan ben ik verzekerd van een mooie opbrengst. En dat zou zomaar kunnen.

Bovendien, heb jij je eigen huis al verkocht, dan weet u precies wat u kunt besteden aan uw nieuwe huis. Wel zo prettig.

Het nadeel van eerst kopen

Je wilt verhuizen en koopt eerst een huis aan. Nu moet jouw eigen huis verkocht worden. Waar de meeste huizen nu snel verkopen, is het nooit 100% zeker dat dit tegen die tijd ook voor jouw huis zal gelden.

Dubbele lasten

Je loopt dus het risico een tijdje met dubbele lasten te zitten. Dit moet je kúnnen maar ook wíllen dragen.

Reken met jouw hypotheekadviseur door wat dit voor u zou betekenen voor jouw maandlasten. En houd daarbij ook rekening met het wel/niet mogen aftrekken van de hypotheekrente.

Financiering rond nieuwe huis

Een ander mogelijk nadeel van eerst kopen: misschien beperkt jij je mogelijkheden en keuzevrijheid qua budget. In veel gevallen is de overwaarde op het huidige huis nodig voor de financiering van het nieuwe huis. Met een overbruggingshypotheek (ook wel: overbruggingskrediet) dicht je dit gat; je mag dan rekenen met een percentage van de totale verwachte waarde van uw huis. En mag dus alvast een percentage van de verwachte overwaarde meenemen in jouw hypotheekbedrag.

Wacht je de verkoop van jouw eigen huis af dan heeft u de complete (over)waarde om in te zetten voor de aankoop van uw nieuwe huis, een eventuele verbouwing, nieuwe keuken, nieuwe bank…

En is de opbrengst hoger dan verwacht, dan is jouw budget hoger dan je had kunnen bedenken en jouw keuzevrijheid groter…

Het nadeel van eerst verkopen

Met het krappe aanbod kan het gebeuren dat uw huis snel verkocht is, de oplevering nadert en je nog geen nieuw huis gevonden hebt. Of dat je al wel een huis gevonden heeft, maar dat de oplevering nog op zich laat wachten.

Tijdelijk zonder huis

Kortom, straks zit je wellicht tijdelijk zonder eigen huis. Tijdelijk huren kan een oplossing zijn, bij vrienden of familie inwonen…

Waar de een al bij het idee van tijdelijk geen eigen huis wakker ligt, tilt een ander daar niet zo zwaar aan. Ga voor jezelf na: stel we komen “in between” huizen terecht, hoe vangen we dat op? Wil ik dat wel?

U kunt natuurlijk de oplevering van jouw huis zo inrichten dat er tijd is om een nieuw huis dan wel tijdelijke woonruimte te regelen. Hou er daarbij wel rekening mee dat een langere oplevertijd niet altijd aantrekkelijk is voor potentiële kopers. Ook hier geldt: dit hangt af van jouw huis en omstandigheden…

conclusie

Uitgangspunt moet zijn dat je met vertrouwen en zonder zorgen het verhuistraject in gaat. Dus ligt je nu al wakker van het risico op dubbele lasten? Kies er dan voor om eerst te verkopen. Of is juist tijdelijk “in between” huizen zitten een schrikbeeld? Overweeg dan juist eerst te kopen.

Fijn om helder te krijgen wat belangrijk is voor jouw en hoe het proces voor jouw het minst ingrijpend is. Daar helpen we je bij. Neem contact op, dan denken we met je mee!

Woning verkopen na het overlijden van je ouders; hoe gaat dit in zijn werk?

Een woning verkopen. Daar zit je echt niet op te wachten als je rouwt om je overleden ouder(s). Veel mensen krijgen hiermee te maken als er een koopwoning in de erfenis zit. In deze blog lees je alles wat je moet weten over het verkopen van je ouderlijk huis na overlijden.

Een koopwoning in de erfenis; beneficiair aanvaarden

Kijk eerst kritisch naar de erfenis voordat je vervolgstappen neemt. Er blijven mogelijk schulden over, bijvoorbeeld wanneer de woning minder waard is dan de hypotheekschuld. Kies dan voor een beneficiaire aanvaarding. Je kunt dit regelen via de rechtbank, en dat betekent dat je de erfenis alleen aanvaardt als er een positief saldo overblijft. Je voorkomt in dit geval het risico op schulden. Let op: kies je voor beneficiaire aanvaarding, laat de erfenis dan onaangeroerd totdat alles is geregeld. Je mag nog niets overnemen of verkopen.

Meerdere erfgenamen?

Ben jij de enige erfgenaam? Dan is de afhandeling van de erfenis eenvoudig. Je kan zelf beslissen wat je met de woning wilt doen. Zijn er meerdere erfgenamen, dan moeten jullie gezamenlijk beslissen. Wil een van de erfgenamen het ouderlijk huis zelf gaan bewonen? Dan moet die persoon de andere erfgenamen uitkopen. Zij hebben namelijk recht op een deel van de woningwaarde. Ook bij de verkoop moet er overeenstemming zijn over de verkoopprijs en de voorwaarden. Kan een koppige erfgenaam de verkoop blokkeren? Nee, dat kan niet. Ligt er een redelijk bod, dan ben je verplicht om mee te werken.

Erfbelasting

Binnen 8 maanden na het overlijden moet je een aangifte erfbelasting indienen, waarna je na 12 maanden de definitieve aanslag ontvangt. Bij een koopwoning bedraagt de erfbelasting al snel tienduizenden euro`s. Houd hier rekening mee met de verdeling van de opbrengst. Lukt het niet de woning binnen een jaar te verkopen? Dan kan je uitstel aanvragen, maar dat kost je 4% rente en de belastingdienst kan om aanvullende financiële garanties vragen.

Je ouderlijk huis zelf verkopen?

Het huis zelf verkopen scheelt makelaarskosten. Soms willen erfgenamen dat geld graag besparen. Maar besef dat er veel komt kijken bij het verkopen van een woning w.o. het bepalen van de verkoopprijs en het voeren van de onderhandelingen. Bovendien moet je veel regelen: een taxateur, een fotograaf, advertenties, bezichtigingen, contracten. Zit je daar echt op te wachten?

Woning uit de erfenis verkopen met een makelaar

Makelaars ondersteunen je met de verkoop. Ook al is het niet je eigen woning, maar die van je ouders. Emil NVM Makelaars begeleidt je hier graag bij! We zijn een klein en betrokken makelaarskantoor. Bij de verkoop van je ouderlijk huis helpen we je om alles goed te regelen, de woning goed te presenteren en de verkoop vlot en zorgvuldig te laten verlopen.

Heb jij nu te maken met de verkoop van een huis na overlijden? En zoek je een makelaar die rust en overzicht bewaart , advies geeft en de gehele verkoop voor je regelt in deze roerige tijden? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag.

10 meest gestelde vragen bij Emil Makelaars

Het verkopen of kopen van een woning is niet iets wat je dagelijks doet. En dat dit traject veel vragen bij je oproept begrijpen wij maar al te goed! Daarom hebben wij de 10 meest gestelde vragen voor jou op een rijtje gezet!

1. Ik wil mijn woning verkopen. Hoe werkt dat bij Emil Makelaars?

Om jou een passend advies te geven maken wij een afspraak met jou bij je thuis zodat we een samen met jou een rondje lopen om de waarde van je woning kunnen bepalen. We verzamelen informatie over jouw woning en uiteraard de omgeving. Aan de hand van de waarde van jou woning en de informatie die wij hebben ingewonnen stellen wij een verkoopstrategie op. Hierin staan de pluspunten van de woning vermeld, eventuele verbeterpunten die nodig zijn om de woning goed te kunnen verkopen, advies over de vraagprijs en hoe wij de woning door middel van social media goed onder de aandacht weten te krijgen. De waardebepaling is gebaseerd op onze jarenlange ervaring op de woningmarkt.

2. Welke voordelen levert het hebben van een aankoopmakelaar op?

Je wilt een woning kopen, maar je twijfelt of je dit zelf kunt doen. Uiteraard willen wij jou hier graag bij helpen! Het hebben van een aankoopmakelaar brengt vele voordelen met zich mee! Ga je een woning bezichtigen? Dan gaan wij graag met je mee! Een woning kopen is al spannend genoeg en vooral de eerste keer!  Door onze jaren lange ervaring denken wij aan alle belangrijke details! Zekerheden inbouwen en dan pas kopen. De lokale huizenmarkt kennen wij op ons duimpje en kunnen wij daarom een inschatting maken van de waarde van de woning. Onze makelaars maken het kopen van een woning gemakkelijk, zorgelozer en efficiënt. Samen halen wij eruit, wat erin zit!

3. Mag de makelaar tijdens de onderhandelingen het plan van de verkoop wijzigen?

Dat mag. Als er veel belangstellenden zijn die de vraagprijs bieden of benaderen, dan is het moeilijk om te bepalen wie de beste koper is. Dan kan er besloten worden om bijvoorbeeld via een inschrijvingsprocedure te gaan verkopen. Bij deze procedure krijgen alle bieders een gelijke kans om een bod uit te brengen.

4. Hoe kom de verkoop tot stand?

Als koper en verkoper het eens zijn over de belangrijkste zaken (w.o. de prijs, leveringsdatum, ontbindende voorwaarden, en roerende zaken), dan leggen wij de gemaakte afspraken vast in een NVM koopovereenkomst. Als beide partijen de koopovereenkomst hebben getekend komt de koop tot stand. 

5. Wat zijn ontbindende voorwaarden financiering?

Bij het sluiten van een koopovereenkomst is het mogelijk om een ontbindende voorwaarde voor financiering af te spreken van ongeveer 4 tot 6 weken. Als de geldlening door de geldverstrekker(s) wordt geweigerd dan kan de koper de koopovereenkomst binnen de in de in het koopcontract afgesproken termijn schriftelijk ontbinden. Koper moet daarbij 2 afwijzingen van bankinstellingen overleggen.

6. Hoe werkt een waarborgsom/bankgarantie?

Een waarborgsom is een bedrag (10% van de koopsom) dat koper als boete riskeert wanneer hij de aankoop van de nieuwe woning zonder geldige reden niet door laat gaan. Het geeft jouw als verkoper meer zekerheid over de verkoop van je woning. Zodra de ontbindende voorwaarden zijn verlopen en de verkoop dus definitief is, dient de koper een waarborgsom te storten op de derdenrekening van de door hem gekozen notaris.

7. Hoeveel bedenktijd heb ik na het tekenen van een koopakte?

De koper heeft een wettelijke bedenktijd van 3 dagen. De bedenktijd gaat in als de koper een kopie van de door beide partijen getekende koopakte heeft ontvangen. De bedenktijd gaat in op dezelfde dag om 0.00 uur en eindigt na 3 werkdagen om 0.00 uur. De bedenktijd kan langer duren als deze eindigt op een zaterdag, zondag of een algemeen erkende feestdag. Wij kunnen precies aangeven tot wanneer de bedenktijd loopt.

8. Wat betekend “kosten koper” (k.k.)?

Kosten koper wordt vaak afgekort en aangeduid met k.k. Dit houd in dat de koper naast de koopsom ook de wettelijke bijkomende kosten moet betalen. Deze kosten bestaan uit: notariskosten, de inschrijving van aktes bij het kadaster en (bij een woning) 2% overdrachtsbelasting.

9. Wat houdt courtage in?

De courtage is de vergoeding voor een makelaar. De courtage is een vooraf gesproken bedrag of een percentage van de koopsom van de woning. De courtage wordt betaald bij de notaris. De courtage van een verkopend makelaar is voor rekening van verkoper en de eventuele kosten voor een aankoopmakelaar zijn voor rekening van de koper.

10. Wat is onderzoeksplicht van de koper?

Bij het aangaan van een koopovereenkomst is de verkoper verplicht de koper te informeren over zaken die van belang kunnen zijn. Ernstige of onverwachte gebreken, zoals een lekkage behoren daartoe. Dit geldt niet voor de gebreken die zichtbaar zijn voor de koper. Van de koper wordt verwacht dat hij/zij de staat van de woning onderzoekt. Bijvoorbeeld als het gaat om kozijnen die zichtbaar verrot zijn, of scheuren in de muren. De verkoper hoeft de koper daar niet nadrukkelijk op te wijzen.  Gebreken die bij een bezichtiging ontdekt kunnen worden, kunnen later niet als verborgen gebrek worden benoemd en komen voor rekening van koper. De onderzoeksplicht geld ook voor de juridische aspecten van de woning. Een goed voorbeeld daarvan zijn erfdienstbaarheden, zoals recht van overpad.

Uiteraard zijn wij erg benieuwd van hoeveel vragen jij het antwoord al wist?

Heb je naar aanleiding van deze blog nog vragen? Laat het ons gerust weten want wij helpen je graag!

Je interieur upgrade met weinig geld! 5 handige tips!

Veranderen van interieur is een leuke bezigheid. Voor de meeste onder ons misschien wel een echte hobby. Op Pinterest en Instagram vind je talloze interieuraccounts en kan je inspiratie op doen.

Er is zoveel moois dat je bijna iedere week wel je huis opnieuw wilt inrichten. Maar dat kost ee hoop geld dat iedere keer te doen.. of toch niet? Is de plek van je woning leuk, maar wil jij je woning wel weer eens opnieuw inrichten of opfrissen met een klein budget? Bekijk dan de 5 onderstaande tips met gave voorbeelden hoe jij je huis kunt veranderen met een klein budget!

1. Pimp je meubels

Veranderen in je interieur kun je al maken met de eyecatchers in je woning met jouw meubels. Heb jij houten meubels? Dan kun je deze altijd voorzien van een ander kleurtje. Een paar kwasten en een blik verf zijn tegenwoordig niet zo duur meer. Een trendkleur gezien? Bouwmarkten kunnen bijna iedere kleur na-boosten door verf van het huismerk te mengen. Dat scheelt echt een hoop geld. Of heb je nog een oud dressoir? Verf deze dan in hippe kleuren en vervang wellicht de greepjes. Hierdoor krijgt jouw woning een compleet andere look. En als je dan toch bezig bent, geef dan gelijk je eetkamerstoelen een fris, nieuw kleurtje. Elke stoel een andere kleur? Niets is te gek!

2. Muurdecoratie

Heb jij thuis een saaie muur en ben je toe aan iets anders en laat je budget het niet toe om een hele muur te behangen met een gave print? Ga dan voor een paneel. Een paneel kun je behangen met een gave print en je hebt aan een rol behang al genoeg! Wil je een luxe en warme uitstraling? Ga dan voor een houten wandpaneel. Deze hoef je ook niet voor te veel geld aan ta schaffen want je kunt dit prima zelf maken met latjes uit de bouwmarkt. Naast het feit dat het een mooie wanddecoratie is, kun je ook eens kijken voor een roomdeviner of zelfs je keukenkasten een compleet nieuwe look door geven.

3. Vintage pronkstukken

Pronkstukken hoeven niet altijd gekocht te worden in een dure winkel. Vintage is al een geruime tijd hip en doe er je voordeel mee! In de kringloopwinkel vind je vaak de pareltjes alleen je moet er wel een neusje voor hebben. Met een uniek kastje of een glazen dressoir en een paar leuke vazen creëer je voor een prikkie een hele nieuwe sfeer in jouw woning.

4. Tegels

De grootste kostenpost bij een badkamerrenovatie is de afwerking van de wanden en de vloer. Nieuwe tegels kosten al flink wat geld. Je kunt prima (zelfs tijdelijk) een nieuwe look creeeren door je badkamertegels te verven. Er staan talloze filmpjes op het internet met instructies. Volg goed alle stappen, want  niet alle verf is geschikt voor badkamertegels. Het resultaat kan echt verbluffend zijn!

5. Mix and match

Een compleet luxe service zit er misschien nu niet in. En als je slim bent struin je wat rommelmarkten en leuke winkels af om je eigen collectie borden, mokken en bekers samen te stellen. Is je passie interieur en styling? Dan komt dat vast helemaal goed! Let vooral goed op de structuur, de kleur en het materiaal. Bepaalde tinten combineren namelijk prachtig met elkaar. Een samengesteld servies geeft een speels effect. Uiteraard geldt dit ook voor vazen, meubels en wanddecoratie. Laat je fantasie de vrije loop!

Verduurzamen

Woningeigenaren willen steeds meer hun woning verduurzamen. Voor het milieu, maar ook om bijvoorbeeld hun maandelijkse lasten te verlagen. Of omdat een duurzame woning waardevaster is als investering. Maar wij merken in de praktijk dat veel huiseigenaren veel vragen hebben over het verduurzamen van de woning. Hoe pak ik dit aan? Waar moet ik aan denken? Wij leggen in deze blog uit waarom verduurzamen een goed idee is, hoe je het, het beste kunt aanpakken, wat de mogelijkheden zijn en het financieren van de verduurzamingen.

Wist je dat?

…65% van de woning bezitters overweegt zijn woning te verduurzamen

…45% weet niet dat ze verduurzaming in de hypotheek mee kunnen financieren

…30% vindt het interessant om met een makelaar over verduurzaming te praten

5 redenen om te verduurzamen

Comfort

Voor veel eigenaren is de eerste stap naar een duurzamere woning isoleren. Dat levert direct wooncomfort op: op koudere dagen blijft de woning warmer en op warme dagen blijft de woning koeler.

Lagere energielasten

Energiezuinige woning levert voor de eigenaar of een bewoner een kostenbesparing op, omdat een goed geïsoleerde woning minder warmte verliest.

Waardevermeerdering

Duurzaam wonen is binnen 10 jaar de standaard. Het nu verduurzamen van je eigen woning is nu al een slimme keuze: de woning wordt sneller verkocht en de verkoopopbrengst is hoger.

Onafhankelijkheid

De overheid wil via prijsbeleid de energietransitie versnellen: daarom blijft ook de prijs van gas en elektra jaar op jaar stijgen. Als woningeigenaar kun je onafhankelijker worden van externe partijen – en prijsfluctuaties door je woning te verduurzamen voor alternatieve energiebronnen te kiezen zoals zonnepanelen of een warmtepomp.

Milieu

Duurzaam wonen s niet alleen voordelig voor woningeigenaren, maar het heeft natuurlijk ook een maatschappelijk doel. Ze ontlasten daarmee toekomstige generaties door minder fossiele brandstoffen te verbruiken en minder CO2 uit te stoten.

De aanpak

De meeste woningeigenaren pakken de verduurzaming van hun woning stapsgewijs aan. Oftewel bouwdeel na bouwdeel. Daarmee voorkomen ze eenmalige (grote) investeringen en werken ze gefaseerd aan een duurzame woning.

Wij raden woningeigenaren aan om daarbij de principes van de Trias Energetica te volgen. Zo krijg je later geen spijt van de gemaakte keuzes.

Hieronder de drie basisprincipes waar je je aankunt houden.

Minimaliseer het energieverbruik

Verbruik minder (denk hierbij aan verlichting, warm water) en zorg ervoor dat de energie niet weg lekt (isoleren van bouwdelen, efficiënte ketel en ventilatie).

Gebruik meer duurzame energie

Benut maximaal de beschikbare energie uit duurzame bronnen – zoals wind, zon en water.

Beperk fossiele randstoffen

Maak voor de resterende energiebehoeftes zo efficiënt mogelijk (en zo weinig) mogelijk gebruik van klassieke, fossiele brandstoffen.

De mogelijkheden

Op vele manieren kunnen woningeigenaren hun huis energiezuiniger maken. Zelfs relatief eenvoudige aanpassingen leveren al snel een flinke besparing op. Voor het milieu en portemonnee.

Zonnepanelen

Bespaar: € 460,- & 1.600 kg CO2

Eenmalig kosten: € 4.600,-

Warmtepomp

Bespaar: € 190,- & 1200 kg CO2

Eenmalige kosten: € 4.000,-

Vloerisolatie

Bespaar: € 160,- & 600 kg CO2

Eenmalige kosten € 1.400,-

HR++ glas

Bespaar: € 240,- & 800 kg CO2

Eenmalige kosten € 3.100,-

Zonneboiler

Bespaar € 80,-

Eenmalige kosten: € 3.000,-

Spouwmuurisolatie

Bespaar € 200,- & 1600 kg CO2

Eenmalige kosten: € 800,-

De financiering

Om later op de energiekosten te besparen, moeten woningeigenaren vaak eerst een flink bedrag investeren. Voor veel mensen is dit een reden om het verduurzamen van de woning uit te stellen of helemaal niet te doen. Toch is er vaak meer mogelijk.

Subsidie

De overheid biedt verschillende subsidies en leningen, die vaak ook te combineren zijn. Zo wordt verduurzamen nog voordeliger. Ook veel gemeenten hebben hun eigen subsidieregelingen. Websites zoals energiesubsidiewijzer.nl wijzen woningeigenaren de weg.

Lening

Woningeigenaren kunnen voor het verduurzamen een (kleine) lening afsluiten, wat soms voordeliger is dan de hypotheek verhogen. Zo vermijden ze extra kosten zoals bijvoorbeeld de gang naar de notaris. De gemeente en het Nationaal Energiebespaarfonds bieden ook speciale ‘groene’ leningen aan.

Hypotheek

Als er overwaarde op de koopwoning is, kan de eigenaar de huidige hypotheek verhogen of een tweede hypotheek nemen. Maar ook zonder overwaarde is het vaak mogelijk om de hypotheek te verhogen. Bij energiebesparende maatregelen mag de bestaande hypotheek tot 106% van de waarde van de woning bedragen.

Leasen of huren

Het kan voor woningeigenaren interessant zijn om zonnepanelen, een zonneboiler of een warmtepomp niet te kopen, maar te huren of te leasen. Zo vermijdt de eigenaar een grote investering vooraf, en betaalt hij een vast bedrag per maand.

Energielabel

Het energielabel voor woningen geeft aan hoe energiezuinig een huis is. Er zijn verschillende klassen: energielabel A++++ (zeer energiezuinig) tot en met G (zeer onzuinig). Vanaf 1 januari wordt het energielabel opgenomen door een energieadviseur. De opname van de woning duurt 1,5 tot 2 uur. De energieadviseur registreert het label en de woningeigenaar ontvangt een pdf. Energielabels blijven 10 jaar geldig vanaf de opnamedatum – dit geldt ook voor labels van voor 1 januari 2021 – en zijn overdraagbaar naar een nieuwe koper.

Woning verkopen in de stille verkoop, de voor- en nadelen!

Ben je van plan om binnenkort te verhuizen? Uiteraard is het harstikke leuk om op zoek te gaan naar een nieuw huis, maar dat betekent ook dat je huidige woning verkocht moet worden. Meestal komt er een ‘”te koop” bord in je tuin en staan er foto`s van je huis op Funda en ben je zichtbaar voor iedereen. De vraag is wel of je wel zit te wachten op het feit dat iedereen bij je binnen kan kijken in je woning. Uiteraard heel begrijpelijk. Indien je dit niet wil kun je er ook voor kiezen om je woning in de stille verkoop te zetten. Benieuwd naar hoe een stille verkoop je kan helpen? Lees er dan alles over in deze blog!

Stille verkoop is een begrip dat steeds vaker aan het bod komt in de makelaardij. Steeds meer mensen kiezen die kiezen voor een stille verkoop om hun privé ook echt privé te houden. Een stille verkoop is eigenlijk niets anders dan het verkopen van je huis ‘ onder de radar’. Dit houdt in dat je woning niet wordt aangeboden aan het grote publiek, maar aan een actieve geïnteresseerde doelgroep. Er wordt dan geen bord in je tuin geplaatst en advertenties worden alleen geplaatst wanneer dat gewenst is.

Wat zijn de voordelen? Zoals genoemd wordt je huis ‘onder de radar’ verkocht, dit brengt verschillende voordelen met zich mee. Emil NVM Makelaars ziet veel potentie in het doen van een stille verkoop:

1. Door de anonimiteit die een stille verkoop met zich meebrengt zullen er veel minder mensen zijn die jouw huis op het oog krijgen. Hierdoor zullen er ook minder bezichtigingen in jouw huis zijn en daarmee wordt je privacy gewaarborgd;

2. De mensen die jouw huis ‘op de radar’ krijgen, zijn serieuze kandidaten voor de woning. Hierdoor ontstaat er een beter beeld van de concrete mogelijkheden en onderhandelingen rondom de verkoop van de woning;

3. Stille verkoop kan ook gebruikt worden om de verkoopmogelijkheden (looptijd en prijsstelling) te verkennen, zonder dat dit gepubliceerd wordt op verschillende kanalen;

4. Je hebt de mogelijkheid tot het maken van keuzes rondom de volgende onderwerpen:
• Waar mogen de gegevens geplaatst worden?
• Welke gegevens mogen geplaatst worden?
• Wordt de prijs wel of niet vermeldt?

Beperkingen tijdens een stille verkoop
Stille verkoop brengt veel voordelen met zich mee, echter kan het ook een aantal beperkingen met zich meebrengen.

1. Je weet niet zeker of je je huis voor de ‘beste prijs’ hebt verkocht. De reden hiervoor is dat de verkoop niet alle kanalen bereikt en daardoor mogelijke hoge bieders misloopt;

2. Het is mogelijk dat er een langere verkoopperiode vooraf gaat aan de uiteindelijke verkoop van het huis. Ook dit komt doordat niet alle mogelijke kanalen worden bereikt.

Welke keuze maak ik? Wel of niet via stille verkoop?
Zoals je net hebt gelezen heeft stille verkopen zijn voor- en nadelen. Afhankelijk van jouw situatie kun je kiezen tussen een actieve of stille verkoop. Vaak wordt er gekozen voor een actieve verkoop om ervoor te zorgen dat alle verkoopkanalen bereikt worden.

Op deze manier wordt ook een zo groot mogelijke doelgroep benaderd. Hierdoor is de kans op het bereiken van een zo hoog mogelijke vraagprijs groter.

Echter kun je ook kiezen voor een stille verkoop, dat creëert meer rust omdat je niet te maken hebt met publiciteit en veel bezichtigingen. Wanneer je wilt kiezen voor meer zekerheid en niet per se voor de beste prijs, dan is de stille verkoop voor jou een goede oplossing.


Ben je nou benieuwd wat het beste bij jou past, maar kom je hier zelf niet helemaal uit? Neem dan contact op met ons en wij kunnen met je sparren wat in jouw situatie past en hoe wij jou hier het beste bij kunnen helpen!

Bespaartip: betaal minder hypotheekrente door lagere risico-opslag

Een lagere hypotheekrente? Maar de hypotheekrente is toch al historisch laag?

Dat is inderdaad zo, maar dat is iets van de afgelopen jaren. Veel woningeigenaren hebben nog een hypotheek welke jaren geleden afgesloten is, toen de hypotheekrente nog beduidend hoger lag.

De afgelopen jaren zijn de woningprijzen onwijs gestegen, dit komt doordat de vraag hoger is dan het aanbod.

Maar hoe profiteer je als woningeigenaar zonder verkoopplannen van deze situatie?

Dat kan door je woning te laten taxeren en met je hypotheekverstrekker in onderhandeling te gaan over een lagere risicoklasse van je hypotheek en daarmee een lagere hypotheekrente.

Wij leggen je daar in deze blog graag meer over uit.

Lagere risicoklasse

Een hypotheekrente bestaat uit een basisrente en een zogeheten risico-opslag. De risico-opslag wordt bepaald op basis van de verhouding van de hypotheek ten opzichte van de woningwaarde. Dit percentage kan is sommige gevallen zelfs oplopen tot 0,5% extra rente (bron: Consumentenbond).

Wanneer de verhouding tussen de hypotheek en de woningwaarde kleiner is geworden, door bijvoorbeeld een stijging van de woningwaarde of een flinke aflossing, dan kan het zijn dat je in een lagere risicoklasse valt.

Risico-opslag

Een resultaat van een lagere risicoklasse, is dat de risico-opslag wellicht kan komen te vervallen of omlaag kan. Dit kan een hoop schelen op de korte en lange termijn en is zeker iets wat je als woningeigenaar in deze tijden kan overwegen.

Of de risico-opslag tijdens de looptijd van de hypotheek omlaag kan, hangt ook af van je bank. Sommige banken doen dit al automatisch. Echter raden wij je aan om altijd na te vragen wat de situatie is bij jouw hypotheekverstrekker.

Rekenvoorbeeld

Stel je hebt je  woning gekocht met een hypotheek van € 350.000,-. Je hebt € 50.000,- afgelost en nu bedraagt de schuld nog maar € 300.000,-. De waarde van de woning is ondertussen gestegen tot € 375.000,-. De verhouding is dan € 300.000,- / € 375.000,- = 80% dus 20% minder risico voor de bank. Hierdoor kan het zijn dat u minder opslag betaalt.

NWWI-taxatie

De huidige woningwaarde is aan te tonen doormiddel van een NWWI-taxatie. Online wordt er wel eens aangegeven dat de WOZ-beschikking ook voldoende is, echter blijkt dit in de praktijk vaak niet zo te zijn.

Een taxatie geeft een beter beeld van de huidige situatie en geeft de bank dan ook een betrouwbare en betere indicatie. Het opmaken van een taxatierapport gebeurt bij je thuis en wordt daarna verwerkt door de taxateur. Hier zijn wel kosten aan verbonden, maar deze zul je snel weer terugverdienen met je lagere hypotheeklasten.

Wil je een gevalideerde NWWI taxatie? En goed advies?

Dan staat ons team voor je klaar en voeren de taxatie op korte termijn voor je uit.

Als je vragen hebt, bel ons gerust 070-3555722 of mail info@emilmakelaars.nl