Mijn favorieten

Schade aan jouw huis, wat betaalt de verzekeraar?

Voor een schade aan jouw huis kun je de opstalverzekeraar aanspreken. Wanneer keert de verzekeraar uit en wat krijg je uitgekeerd?

Door bijvoorbeeld een inbraak, brand of vandalisme kan jouw huis beschadigd raken. Dat kan ook gebeuren door minder voor de hand liggende oorzaken, zoals een auto tegen de voorgevel of door een aardbeving of overstroming. Of de verzekeraar uitkeert hangt af van hoe je verzekerd bent. Sommige schadeoorzaken zijn altijd uitgesloten.

Huiseigenaren kunnen niet zonder een opstalverzekering
Als jouw huis gekocht is met een hypotheek stelt de geldverstrekker een opstalverzekering verplicht. Door bijvoorbeeld een brand kan het huis volledig verwoest worden. Met een beetje geluk blijft de schade beperkt, maar bij brand loopt de schade al snel op tot tienduizenden euro’s. Na een flinke brand blijft er niets van het huis over. Ja, alleen de grond met de resten van het huis. Je bent niet alleen je huis kwijt, je staat ook nog zelf voor de kosten van het opruimen van de resten van jouw huis.

Welke gevaren verzeker je?
Welke dekking de opstalverzekering biedt verschilt per polis en verzekeraar. De meeste verzekeraars bieden de zogenaamde extra uitgebreide opstalverzekering aan. Hierin bestaat onder andere dekking tegen:
  • Brand, maar ook schroei en smeltschade
  • Blikseminslag
  • Inbraak
  • Schade aan het huis doordat er bijvoorbeeld een auto tegen de gevel komt
  • Storm- en hagelschade
  • Vandalisme
De dekking is afgestemd op een aantal veel voorkomende schadeoorzaken.

Welke schade vergoedt de verzekeraar niet?
De meeste opstalverzekeringen bieden een ruime dekking, maar er zijn natuurlijk uitsluitingen. Bijvoorbeeld schade door een aardbeving of overstroming is niet verzekerd. De verzekeraar biedt uitsluitend dekking tegen de schadeoorzaken zoals omschreven in de polisvoorwaarden.

Wat krijg je uitgekeerd?
Normaal gesproken krijg je de kosten van het herstellen van jouw huis uitgekeerd. Als bijvoorbeeld door storm een dakkapel beschadigd raakt, krijg je de kosten van herstel vergoed. Is de dakkapel niet te herstellen? Dan krijg je een nieuwe vergoed. Houd wel rekening met het eigen risico. Voor bijvoorbeeld stormschade geldt er vaak een verhoogd eigen risico.

Is het verzekerd bedrag hoog genoeg?
De verzekering biedt mogelijk wel dekking, maar is het verzekerd bedrag ook hoog genoeg? De herbouwwaarde van het huis mag normaal gesproken niet hoger zijn dat het verzekerd bedrag. Jouw huis heeft bijvoorbeeld een herbouwwaarde van 250.000 euro. Bij een verzekerd bedrag van maar 125.000 euro, krijg je een eventuele schade ook maar gedeeltelijk uitgekeerd. Je krijgt namelijk naar verhouding uitgekeerd. Bij een schade van 5.000 euro, krijg je in dit geval uitgekeerd: het verzekerd bedrag gedeeld door de herbouwwaarde vermenigvuldigd met het schadebedrag.

De uitkering bedraagt dus: 125.000 / 250.000 = 0,5 x 5.000 euro = 2.500 euro. Jouw verzekeringsadviseur kan samen met jou dit zogenaamde onder verzekeren voorkomen.