Mijn favorieten

Bedenktijd bij aankoop van een huis

Bedenktijd bij aankoop van een huis
Na het ondertekenen van de koopovereenkomst heeft de koper, volgens de wet, drie dagen bedenktijd. De wettelijke bedenktijd is een dwingend recht, dit betekend dat er niet van afgeweken mag worden. De koper heeft het recht om binnen deze 3 dagen van aankoop van de woning af te zien. De 3 dagen bedenktijd gaan in nadat een getekend exemplaar van de overeenkomst aan de koper is overhandigd (dus niet nadat de koper de koopovereenkomst heeft ondertekend). Daarvoor heeft koper, afhankelijk van de dag van ondertekening, minimaal drie en maximaal vijf dagen. Dit komt omdat er tenminste twee werkdagen in de bedenktijd moeten vallen en de bedenktijd ingaat op de dag na ondertekening door de koper. De bedenktijd mag ook niet aflopen op een zondag.

Ontvangstbevestiging koopovereenkomst
Onder de koopovereenkomst wordt een verklaring van de koper opgenomen, dat hij een exemplaar van de koopovereenkomst heeft ontvangen. Dit wordt een ontvangstbevestiging genoemd en is vaak de laatste pagina van de koopovereenkomst. Een langere bedenktijd dan drie dagen mag ook worden overeengekomen. De gedachte achter deze bedenktijd na aankoop is dat de koper nog de gelegenheid heeft om deskundigen te raadplegen.

Waarom 3 dagen bedenktijd?
De 3 dagen bedenktijd is vooral in een verkopersmarkt erg belangrijk. Als koper moet je soms snel schakelen, omdat meerdere gegadigden dezelfde woning willen aankopen. Door de 3 dagen bedenktijd wordt de koper beschermd en loopt hij minder risico. Zo kan de koper binnen de bedenktijd nader onderzoek uitvoeren naar bijvoorbeeld de bouwkundige staat van de woning (waarbij verborgen gebreken van het huis aan het licht kunnen komen) of naar de reële waarde van de aankoopsom. De verkoper heeft geen bedenktijd, tenzij anders wordt afgesproken in de koopovereenkomst. Dit komt echter weinig voor.

Van de 3 dagen bedenktijd moeten er minimaal 2 dagen geen zaterdag, zondag of erkende feestdag zijn.  
 
De door beide partijen getekende koopovereenkomst ontvangen op: Bedenktijd eindigt om 23:59 uur op:
Maandag Donderdag
Dinsdag Vrijdag
Woensdag Maandag
Donderdag Maandag
Vrijdag Dinsdag