Mijn favorieten

De ontvangstbevestiging, hoe werkt dat nou precies?

Jullie zitten klaar om de koopovereenkomst te ondertekenen. Bij de notaris, of bij de aankopend of verkopend makelaar.
De hele koopovereenkomst is getekend, alle parafen en handtekeningen (van zowel koper als verkoper) zijn gezet en de plaats en datum is ook ingevuld. Dan zit er nog een laatste pagina achter de koopovereenkomst: de ontvangstbevestiging.

Waar is de ontvangstbevestiging nou echt voor bedoeld?
Eén van de meest gestelde vragen is: ‘Waarom is die ontvangstbevestiging er?’ De hele koopovereenkomst is  toch al getekend? De ontvangstbevestiging is er om vast te stellen op welke datum de wettelijke bedenktijd van 3 dagen van de koper begint. Als verkoper is het ook goed om een kopie van deze ontvangstbevestiging in bezit te hebben. Zo voorkom je dat er een misverstand ontstaat over het ingaan van de bedenktijd. Het kan namelijk voorkomen dat een koper aangeeft dat hij of zij de koopakte op een later moment (of misschien helemaal niet) heeft ontvangen (ondanks dat zij deze wel helemaal ondertekend hebben). Door de ontvangstbevestiging is voor alle partijen duidelijk op welk moment de bedenktijd is gaan lopen. De makelaar zal er altijd voor zorgen dat beide partijen een kopie van de getekende koopovereenkomst ontvangen, ook houdt de makelaar in de gaten wanneer de bedenktijd af loopt.

Wat moet je invullen?
Nu wordt er in de ontvangstbevestiging gevraagd om een drietal datums:
Koper verklaart dat op (datum 1) aan koper ter hand is gesteld een afschrift (getekende koopovereenkomst) van de op (datum 2) door verkoper en op (datum 3) tevens door koper ondertekende koopovereenkomst waarbij is verkocht (adres woning):
  • Datum 1: datum dat de koper een door beide partijen getekende koopovereenkomst van de verkoper heeft ontvangen;
  • Datum 2: datum dat de verkoper de koopovereenkomst heeft getekend;
  • Datum 3: datum dat de koper de koopovereenkomst heeft getekend.
 
Niet vergeten!
Vergeet verder niet om de handtekeningen te zetten en de actuele plaats en datum van ondertekening in te vullen. Misschien een beetje overbodig om te vertellen, maar in de praktijk gaat het nog wel eens mis.