Mijn favorieten

Gaat de bijdrage voor de VvE per 2018 omhoog?

De VvE staat voor de onderhoudskosten van een gebouw. De eigenaren van het gebouw hoesten het benodigde bedrag op. Vanaf 2018 geldt er een spaarverplichting.

De VvE (Vereniging van Eigenaren) moet geld bijeen brengen voor noodzakelijk onderhoud aan het gebouw waar bijvoorbeeld appartement eigenaren gezamenlijk eigenaar van zijn. Deze verplichting bestaat al sinds 2005. Ze moeten verplicht een reservefonds aanleggen, maar er is niet vastgelegd hoeveel de VvE moet sparen. Met een reservepotje van 1 euro wordt ook voldaan aan de verplichting. Ongeveer de helft van de VvE’s spaart te weinig waardoor verloedering van gebouwen dreigt. Vandaar dat er vanaf 1 januari 2018 een nieuwe spaarverplichting geldt.

Wat gaat er veranderen per 1 januari 2018?
De slapende VvE’s moeten wakker geschud worden. Op twee manieren kunnen ze een reservefonds opbouwen, namelijk:
  • Een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) opstellen – Dit is een serieus plan waaruit blijkt wanneer welke kosten gemaakt worden aan onderhoud. Na drie jaar moet, indien nodig het plan weer herzien worden.
  • Jaarlijks wordt 0,5 procent van de herbouwwaarde van het gebouw gereserveerd. De uitkomst van de berekening wordt in dat geval gedeeld door het aantal appartementen. De uitkomst is het bedrag dat appartement eigenaren jaarlijks moeten bijdragen.
Het is aan de VvE welke van de twee opties ze kiezen. Onder strikte voorwaarden kunnen VvE’s onder deze verplichting uit.

Gaan voor de MJOP of voor het percentage van de herbouwwaarde?
Voor VvE's met maar weinig geld in kas zal de aanscherping van de regels even slikken zijn. Bij beide opties zal de rekening hoog uitvallen. Uitgaande van een appartementencomplex van 5 miljoen euro, moet in 2018 al een bedrag gereserveerd worden van 25.000 euro. De hoogte van de kosten met de MJOP is afhankelijk van de huidige staat van onderhoud van het gebouw. Het MJOP heeft als voordeel dat er direct concrete plannen liggen. Een percentage van de herbouwwaarde reserveren kan de kosten in eerste instantie laag houden.
Per geval is het een kwestie van de kosten inzichtelijk maken van de beide opties. Het doel is een goed onderhouden gebouw. Dat is ook goed voor de waardeontwikkeling van de appartementen.

Voor de verkoop wordt een gezonde VvE steeds belangrijker
Het opbouwen van een goed gevuld reservefonds is per 2018 in de wet vastgelegd. Hierdoor zal er bij verkoop ook meer de focus komen op de VvE. Een appartement dat nog niet voldoet aan de wettelijke eisen, zal moeilijker te verkopen zijn. Kopers willen namelijk voorkomen dat ze een appartement kopen met een tekort aan reserve waar ze gelijk fors aan mee moeten betalen.
Door de verplichting om een reservefonds te vullen, zullen de bijkomende kosten van veel appartementen stijgen. Bezitters en kopers van een appartement kunnen hier het beste alvast rekening mee houden.