Mijn favorieten

Is een mondelinge overeenkomst bij het kopen van een huis bindend?

Is een mondelinge overeenkomst bij het kopen van een huis bindend?

U heeft diverse woningen bekeken en opeens treft u het huis aan waarbij u 100% een click hebt. U hebt al bij uw hypotheekadviseur of bank geverifieerd tot hoever u kunt gaan om in aanmerking te komen voor een hypotheek. Uw bod op de woning wordt geaccepteerd door de verkoper. Grote vraag is nu: Bent u nu automatisch de koper van de woning of kan iemand nog een hoger bod op de woning uitbrengen?

Sinds 2003 is in de wet vastgelegd dat een koopovereenkomst voor het kopen van een woonhuis schriftelijk moet worden aangegaan. Deze zogenaamde schriftelijkheidsvereiste verplicht de koper en verkoper dus om de overeenstemming op schrift vast te leggen. Het is kortom altijd verstandig om een schriftelijke (standaard)overeenkomst op te stellen direct nadat mondelinge overeenstemming is bereikt. Dit is de enige weg die zekerheid biedt. Allereerst wordt de koopovereenkomst ondertekend door de verkoper. Daarna ondertekent de koper de koopovereenkomst.  Na ondertekening van de overeenkomst begint de wettelijke bedenktijd te lopen van 3 dagen, waarbinnen de koper alsnog (zonder opgaaf van reden) van de koop af kan komen.

Een mondelinge koopovereenkomst met betrekking tot de koop van een huis is dus niet geldig en er kunnen nog hogere biedingen uitgebracht worden waarbij de verkoper kan beslissen wie uiteindelijk de koper van zijn woning wordt.