Mijn favorieten

Monumentaal wonen

Overweeg je de aanschaf van een monument? Dan doe je er goed aan om de voor- en nadelen goed tegen elkaar af te wegen. Wonen in een monument is bijzonder, uniek en uitdagend en kent onder bepaalde omstandigheden financiële en fiscale voordelen. Tegelijkertijd wordt er best veel van jou verwacht, als eigenaar en bewoner van een monumentaal pand. We zullen een aantal voor- en nadelen voor je op een rijtje zetten.
 
Voordelen:
 • Je bezit een uniek en bijzonder pand met een grote historische waarde en beschermde status,
 • Je leert veel over jouw pand en de geschiedenis ervan,
 • Je kunt gebruik maken van advies en ondersteuning bij de instandhouding van jouw monument via onder meer jouw gemeente, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (InfoDesk en brochures) en Monumentenwacht in jouw provincie,
 • Je komt mogelijk in aanmerking voor financiële ondersteuning bij onderhoud en restauratie,
 • Je komt mogelijk in aanmerking voor belastingvoordeel via de inkomstenbelasting (voor rijksmonumenten).
 
Nadelen:
 • Jouw pand dient zijn historische en unieke monumentale waarde te behouden en vraagt het nodige onderhoud; dat vraagt tijd, toewijding en bovendien kan het kostbaar zijn,
 • Je bent gebonden aan wet- en regelgeving wanneer je jouw pand wilt aanpassen, verbouwen of restaureren; vrijwel altijd krijg je te maken met uw gemeente en dien je een omgevingsvergunning aan te vragen,
 • Je dient er rekening mee te houden dat een vergunningstraject voor een monument langer duurt dan het traject voor niet-monumentale panden,
 • Jouw pand vraagt om specialistische zorg; kosten voor onderhoud en restauratie vallen veelal hoog uit vanwege bijvoorbeeld gebruik van speciale materialen en technieken.
 
Vergunningen
Zoals je in de bovenstaande opsomming al hebt gelezen, heb je voor veel onderhoud aan de woning een vergunning nodig. Maar er zijn ook werkzaamheden waar geen vergunning voor nodig is.
 • Bij gewoon onderhoud aan de buitenkant van rijksmonumenten, je verandert de vormgeving, detaillering en profilering niet, en je vernieuwt materiaal alleen waar nodig,
 • Bij wijzigen of verwijderen van recente, niet-historische interieuronderdelen. Je laat het casco en de constructie ongemoeid,
 • Bij bouwen in, aan of op onderdelen van een monument. Dit onderdeel heeft zelf geen monumentale waarde,
 • Bij bouwen in door het Rijk beschermde stads- en dorpsgezichten: inpandige veranderingen en sommige activiteiten aan achtergevel of achterdakvlak. Of in het gebied loodrecht achter de gevel.
Zo lees je maar weer, een hoop regels waar je je aan moet houden. Daar in tegen woon je wel in een uniek, historisch pand; een echte blikvanger!