Mijn favorieten

Prinsjesdag – Wat kunnen huisbezitters verwachten in 2018?

De meeste mensen gaan er volgend jaar op vooruit. Voor huizenbezitters is er met Prinsjesdag niet veel nieuws bekend gemaakt. Maar toch zijn er grote veranderingen.

Volgend jaar krijgen werkenden er 0,7 % bij. Het slechtst uit zijn uitkeringsgerechtigden met een stijging van 0,3 %. Ouderen hebben hun inkomsten de afgelopen jaren sterk zien dalen door kortingen op het pensioen. In 2018 krijgen ze er 0,6 % bij. Deze groep krijgt dus weer meer ademruimte. Er zijn geen schokkende veranderingen aangekondigd gericht op de eigen woning, maar de veranderingen kunnen jou wel geld kosten.

Stijgende maandlasten voor appartement eigenaren
Vanaf 2018 zijn Verenigingen van Eigenaren (VvE's) verplicht om voldoende geld in kas te hebben voor onderhoud van het pand. Door het kopen van een appartement word je ook deels eigenaar van het pand, en zit je automatisch in de VvE. Alle eigenaren samen moeten voldoende geld bijeenbrengen voor het onderhouden van het pand. Dat was al een soort van verplichting, maar per 2018 is het concreet. De VvE moet een spaarpot opbouwen. De hoogte van het bedrag mag afgestemd worden op een meerjarig onderhoudsplan of er wordt 0,5 % van de herbouwwaarde van het pand gereserveerd.

Huis kopen in 2018
De bijkomende kosten bij het kopen van een huis kun je niet meer meefinancieren. In 2017 kun je nog een klein deel meefinancieren, maar volgend jaar moet je volledig jouw spaargeld aanspreken. Dat houdt dus in dat je eerst flink moet sparen voordat je een huis kunt kopen. Het voordeel is natuurlijk een lagere hypotheekschuld.

Huis bezitten in 2018
De betaalde hypotheekrente is aftrekbaar van het inkomen. Het grootste fiscaal voordeel ligt bij de huiseigenaren met de hoogste inkomens. Dit verschil in voordeel wordt afgebouwd. In 2017 bedraagt het maximale fiscale voordeel 50 %. In 2018 zakt het maximum naar 49,5 %. Naar verwachting stijgt de WOZ-waarde in 2018 met 5 tot 7 % dit zorgt voor hogere lasten.

Restschulden niet meer fiscaal vriendelijk financieren
In de crisisjaren is de restschuldregeling geïntroduceerd. Als je bij het verkopen van je huis een restschuld meeneemt, kun je deze fiscaal gunstig financieren. De betaalde rente blijft voor een periode van 15 jaren aftrekbaar van het inkomen. Je kunt nog van de regeling profiteren als je huis uiterlijk op 31 december 2017 is verkocht en overgedragen bij de notaris.
De veranderingen gericht op de eigen woning zijn niet gunstig voor het maandelijks te besteden bedrag. Dit zijn maatregelen die al eerder ingezet zijn om het voordeel van de hypotheekrenteaftrek verder te beperken. Gemiddeld gaat bijna iedereen erop vooruit, maar door de veranderingen met betrekking tot de eigen woning kan het voor jou toch anders uitpakken.