Mijn favorieten

Starters zijn negatief over hun kansen op de huizenmarkt

Door de lage hypotheekrente is het een goed moment om een huis te kopen, maar starters zijn negatief over hun kansen. Waar komt dat door?
 
De hypotheekrentes zijn begin dit jaar licht gestegen. Inmiddels zijn ze ook weer iets gezakt, maar de hypotheekrentes lijken op langere termijn toch te stijgen. Voor de huizenprijzen wordt een verdere stijging verwacht in 2018 en 2019. Dus alleen maar slecht nieuws voor starters op de huizenmarkt. Volgens de Woonindex van de ING zijn potentiële starters op de huizenmarkt op dit moment ontevreden huurders. Ze denken namelijk dat de kansen op een eigen huis de komende jaren kleiner worden, door stijgende hypotheekrentes en stijgende huizenprijzen.
 
Wordt een koophuis onbereikbaar voor starters?
Tijdens de crisisjaren gaven veel starters de voorkeur aan een huurhuis in plaats van een koophuis. Je wilt namelijk liever geen huis kopen in een markt met dalende huizenprijzen. Zeker als je niet weet wanneer de bodem van de huizenprijzen bereikt is. Nu willen starters het liefst kopen, maar zijn de huizenprijzen weer te hoog. Ze moeten blijven huren in de wetenschap dat het er waarschijnlijk niet beter op gaat worden. Starters die nu niet kunnen kopen, kunnen mogelijk volgend jaar nog moeilijker kopen.
 
85% van de potentiële kopers huurt met tegenzin
Het overgrote deel van de hurende starters woont met tegenzin in een huurhuis. Een kwart van de ondervraagde starters geeft aan dat ze nu te duur wonen in een huurhuis. Ongeveer 43% vindt het huis te klein en 39%  van de starters wil graag een tuin. Het probleem wordt dus niet alleen gevormd door de onbetaalbare koophuizen, ook is er een te grote vraag naar betaalbare huurhuizen. Ze zitten namelijk in een te klein huis omdat ze geen groter huis kunnen huren. Dat kan komen doordat geschikte huurhuizen niet beschikbaar zijn of niet te betalen zijn voor deze doelgroep.
 
Huiseigenaren zijn veel positiever
Volgens ING zijn de verschillen tussen startende huurders en startende kopers groot. Van de huiseigenaren zegt 67%  in het ideale huis te wonen. Ze zijn dus niet gewoon tevreden, maar ze bezitten zelfs het ideale huis. Ze geven hun woonplezier maar liefst een acht. Maar 3% van de ondervraagden vindt de woonlasten te hoog. Doordat het een onderzoek is onder starters zegt het natuurlijk niets over hoe het over de gehele linie is. De uitkomsten van dergelijke onderzoeken zijn ook sterk afhankelijk van hoe de vragen gesteld worden, maar het onderzoek laat wel zien dat de starters op de huizenmarkt met een koophuis de juiste stap hebben gezet.
 
Vooral starters die in de grote steden een huis zoeken hebben het lastig. Iedereen wil het liefst zo dicht mogelijk bij het werk wonen, en laat de meeste werkgelegenheid nu net in de grote steden zijn. En laten we niet vergeten dat er een nijpend tekort is aan huizen. Er wordt flink gebouwd, maar het tekort is niet binnen een paar jaren weer ingelopen.