Mijn favorieten

Subsidieregeling verwijderen asbest daken  

Met ingang van 2024 mogen particulieren en bedrijven geen asbest daken meer bezitten. Deze maatregel van de overheid, moet problemen met de gezondheid door asbest voorkomen. Wie na 2024 toch nog een asbest dak heeft, kan door de gemeente met een dwangsom (boete) worden gedwongen om het asbest alsnog te verwijderen. Bij het kopen van een nieuwe woning is het dus belangrijk om extra alert te zijn op het gebruik van asbest in daken.
 
Verwijderen asbest daken
Het verwijderen van asbest is specialistisch werk. Particulieren mogen zelf tot maximaal 35 m2 asbest(dak) verwijderen, mits het dak in goede staat is en aan voorwaarden van de gemeente wordt voldaan. Ook moet het verwijderen van asbest altijd worden gemeld bij de gemeente.
 
Subsidieregeling voor het verwijderen van asbest daken
In veel gevallen is het verstandig (of zelfs verplicht) om een gespecialiseerd bedrijf in te schakelen voor het verwijderen van het asbest dak. Dankzij een speciale subsidieregeling zijn die kosten vaak te verminderen.
 
Vanaf 1 januari 2016 is namelijk de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken beschikbaar. De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbest dak. Het maximumbedrag per adres is € 25.000. Hierbij moet het asbest dak een oppervlakte van minimaal 35 m2 hebben om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling. De regeling loopt tot 1 januari 2020.
 
Particulieren, bedrijven, non-profit organisaties en overheden kunnen gebruik maken van de subsidieregeling.
 
Aanvraagproces
Binnen een termijn van 6 maanden na het verwijderen van het asbest dak, moet een aanvraag zijn ingediend. Dit kan via de site mijn.rvo.nl.