Mijn favorieten

Verschil tussen de WOZ-waarde en de verkoopwaarde

De gemeente stelt de WOZ-waarde vast, maar dit is niet de marktwaarde! Het zegt alleen al genoeg dat de WOZ-waarde op afstand wordt vastgesteld.
 
Het begrip waarde heeft verschillende criteria. Voor de brandverzekering wordt er uitgegaan van de herbouwwaarde van een huis. Dit is het bedrag dat nodig is om het huis te herbouwen. De WOZ-waarde en de verkoopwaarde zouden wel dicht bij elkaar moeten liggen. In beide gevallen wordt er namelijk een schatting gemaakt van wat het huis waard is op de huizenmarkt. Toch zijn de uitgangspunten sterk uiteenlopend.
 
Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld?
De gemeente gaat voor het vaststellen van de waarde hoofdzakelijk uit van vastgoedgegevens. Hierbij kun je denken aan het bouwjaar en het renovatiejaar, inhoud van de woning en verkoopprijzen statistieken. De waarde die u dit jaar toegestuurd heeft gekregen of nog krijg, is gebaseerd op de waarde per 1 januari 2017. In de WOZ-waarde wordt er dus weinig rekening gehouden met de stijgende trend van de huizenprijzen. Ook wordt er niet gekeken naar de courantheid van het huis. Door specifieke kenmerken kan jouw huis veel meer waard zijn dan de waarde volgens de gemeente.
 
Wat is de verkoopprijs van het huis?
Bij het verkopen van een huis wordt er een doel gesteld wat het huis minimaal moet opleveren. Dat is de verkoopprijs. Dit is dus het bedrag dat de koper voor het huis moet betalen. Kopers verwachten nog een onderhandelingsruimte, dus hanteer je bij het in de verkoop zetten van een huis een vraagprijs. De hoogte van deze bedragen moeten nauwkeurig worden vastgesteld. Hierbij moet er ook nagedacht worden over de strategie. Bij een te hoge vraagprijs schrik je potentiële kopers bij voorbaat al af. Een te lage vraagprijs is ook niet aan te raden. Kopers verwachten namelijk nog wel een onderhandelingsruimte.
 
Verkoopprijs is afhankelijk van de marktomstandigheden
Tot een paar jaren geleden was de macht aan de kopers. De huizenmarkt werd overspoeld met huizen en er waren naar verhouding weinig kopers. Langzaam is dit aan het veranderen. De macht komt weer bij de verkopers te liggen. Dit maakt voor het bepalen van de vraagprijs en de verkoopwaarde een groot verschil.