Mijn favorieten

Voorbehoud voor een bouwkundige keuring is de standaard

In de modelkoopovereenkomst voor koophuizen is iets gewijzigd vanaf 1 februari. Er zit nu standaard een voorbehoud in gericht op de bouwkundige keuring.
 
Kopers konden in de koopovereenkomst een voorbehoud opnemen gericht op de uitkomst van een bouwkundige keuring. Mocht uit deze keuring blijken dat er hoge onderhoudskosten aan het huis kleven, dan konden de kopers nog onder de koop uit. Dit voorbehoud is nu standaard opgenomen.
 
Wanneer werd er een voorbehoud in de koopovereenkomst opgenomen?
Zodra de koop gesloten is, hebben de kopers nog drie dagen de tijd om zich te bedenken. Na deze bedenktijd is de koop niet meer eenzijdig te annuleren. Beide partijen zitten dan aan de overeenkomst vast. Vaak moeten de kopers nog de financiering regelen. Daar kan tijd in zitten, daarom wordt er vaak een voorbehoud gericht op de financiering in het contract opgenomen. Voor kopers die nog een bouwkundige keuring uit wilden laten voeren, moest er tot 1 februari 2018 nog een speciaal voorbehoud worden opgenomen. Dat hoeft nu niet meer.
 
Wat als het voorbehoud niet wenselijk is?
Het feit dat het voorbehoud standaard is opgenomen, wil nog niet zeggen dat het opnemen ook verplicht is. Eigenlijk is het omgedraaid. De kopers moesten het voorbehoud voor een bouwkundige keuring speciaal op laten nemen. Nu is het een onderdeel van de modelkoopovereenkomst. De partijen moeten nu juist actie ondernemen om het voorbehoud er weer uit te sleutelen. Het doel is een betere bescherming van de koper. Wil je als verkoper het voorbehoud niet? In overleg met de kopers kan het voorbehoud verwijderd worden.
 
Wat zijn de gevolgen?
Verkopers hebben minder zekerheid nadat de koopovereenkomst is getekend. De koper kan na het ondertekenen van de koopovereenkomst de koop laten ontbinden door een negatieve uitkomst uit een bouwkundige keuring. In de oude situatie was de koop niet meer te ontbinden als het voorbehoud niet expliciet was opgenomen.
 
Kan de koper ook nog onder de koop uit zonder een voorbehoud?
Zonder een voorbehoud is de overeenkomst voor beide partijen bindend. De koper kan gedurende de bedenktijd van drie dagen nog onder de koop uit, maar daarna niet meer. De koper en verkoper kunnen in overleg nog aanpassingen doorvoeren of de koop ontbinden. Maar eenzijdig kan dit niet meer.