Mijn favorieten

Wat is een sleutelverklaring?

Kun je niet wachten tot de aangekochte woning op jouw naam wordt overgedragen? Met een sleutelverklaring kun je alvast in je nieuwe huis aan de slag.
 
Na het ondertekenen van het voorlopig koopcontract duurt het vaak nog maanden tot de overdracht bij de notaris. Je wilt graag al beginnen in jouw nieuwe huis, want je hebt tijdrovende plannen die je het liefst wilt uitvoeren voordat je er gaan wonen. Met toestemming van de verkoper zijn er mogelijkheden, maar leg het wel officieel vast met een sleutelverklaring.
 
Wat houdt een sleutelverklaring in?
De verkoper draagt onder voorwaarden de sleutel alvast over op de toekomstige kopers van het huis. In de sleutelverklaring worden de condities vastgelegd. Formeel moet namelijk vastgelegd worden wat er gebeurt bij schade aan het huis door de toekomstige kopers. Ook worden er afspraken gemaakt over de kosten. Wie draagt bijvoorbeeld de energielasten en wat gebeurt er bij inbraak? Ga niet zelf aan het puzzelen met een sleutelverklaring, maar schakel daarvoor deskundige hulp in. Bij voorkeur van een notaris. Het is namelijk verstandig om ook de gevaren goed in te schatten en af te dekken.
 
Zet alle afspraken op papier. Mondelinge afspraken maken is vragen om problemen. Je voorkomt misverstanden door het duidelijk op schrift te zetten. Zorg er wel voor dat het niet voor meerdere uitleg vatbaar is.
 
Zijn er nog voorbehouden?
Je gaat er niet vanuit, maar door omstandigheden kan de overdracht bij de notaris toch niet door gaan. De kans hierop is waarschijnlijk klein, maar niet uit te sluiten. Een sleutelverklaring heeft geen zin als de koop nog niet definitief is. Dit is bijvoorbeeld het geval als er nog een voorbehoud in de koopovereenkomst staat. Als de hypotheek nog niet rond is, kun je nog onder de koop door een zogenaamde voorbehoud van financiering. Zodra de voorbehouden weggenomen zijn, kun je pas denken aan een sleutelverklaring.
 
Kun je niet beter de overdrachtsdatum verschuiven?
In plaats van een sleutelverklaring kun je de datum van overdracht beter verschuiven. Het kost de betrokken partijen tijd om alle stukken op tijd bij de notaris te krijgen. Met de moderne middelen van tegenwoordig kan dit snel. De koper en de verkoper kunnen de notaris ook verzoeken om de overdracht een paar dagen of weken te vervroegen. Dit zal vaak niet mogelijk zijn door volle agenda’s, maar het is in ieder geval het proberen waard.