Mijn favorieten

Wat is het effect van een groen energielabel op de verkoopprijs?

Huizen met een groen energielabel leveren in de verkoop meer op en verkopen sneller. Volgens een onderzoek van de Universiteit van Tilburg zijn de verschillen groot.
 
Een huis met energielabel A of B zorgt voor aanzienlijk lagere energielasten in vergelijking met huizen met energielabel F of G. Een groener energielabel levert gemiddeld € 6000 meer op in de verkoop. Huizen met de slechtste energielabel leveren juist veel minder op dan het gemiddelde.
 
Wat houdt het energielabel in?
Aan het energielabel kun je aflezen hoe energiezuinig een huis is. Huizen met het energielabel A zijn het zuinigst en met het label G ben je het meeste geld kwijt aan energiekosten. Aan het label kun je zien of je veel zult moeten betalen door een hoge energierekening of juist niet. Bij het kopen van een huis krijg je het energielabel overhandigd van de verkoper.
 
Wat is het effect van het energielabel op de verkoop van een huis?
Onderzoekers van de Universiteit van Tilburg hebben huizen onderzocht die verkocht zijn in de eerste helft van 2017. Hierbij hebben ze gekeken wat het effect is van het energielabel, rekening houdende met kenmerken zoals de staat van onderhoud, de locatie van het huis en het woningtype. Van de ruim 62.000 onderzochte en verkochte koophuizen had ongeveer een derde het energielabel A of B. De huizen met label A of B leveren ongeveer € 6000 euro meer op dan gemiddeld en woningen met het label F of G juist € 12.000 euro minder.
 
Huizen worden steeds energiezuiniger
Door het systeem van energielabels wordt er ook steeds meer geïnvesteerd in het energiezuiniger maken van huizen. Natuurlijk dragen de flinke subsidiepotjes hier ook aan bij. Bij huizen die nieuw worden gebouwd ligt de focus sterker op energiezuinigheid in vergelijking met huizen die bijvoorbeeld twintig jaar geleden gebouwd zijn. Dit wordt ook weer voor een groot deel veroorzaakt door de steeds hogere energierekeningen.
 
Investeren speciaal voor de verkoop kan niet uit
Huizen met betere energielabels leveren meer op in de verkoop, maar dat wil nog niet zeggen dat je eerst in energiezuinigheid moet investeren voordat je jouw huis in de verkoop zet. Daar zijn de verschillen te klein voor. En een beter label levert niet altijd een hogere verkoopprijs op. Voor de meeste huizenkopers is een slecht energielabel nog geen reden om af te haken. Het kan zeker meespelen, maar het zal over het algemeen geen reden zijn om niet voor een huis te gaan.