Mijn favorieten

Wat zijn de gevolgen van het niet betalen van de hypotheeklasten?

Er kan door omstandigheden een betalingsachterstand ontstaan bij de hypotheekbank. Wat zijn de gevolgen en wat kun je in dat geval het beste doen?
 
Bij het afsluiten van een hypotheek worden de maandlasten afgestemd op het inkomen dat je op dat moment hebt. Je kunt je baan verliezen of arbeidsongeschikt worden, daardoor kan het inkomen sterk dalen. Daarnaast kun je te maken krijgen met oplopende schulden, waardoor je steeds meer moeite krijgt om maandelijks de hypotheekrente, de aflossing en de premie voor de gekoppelde verzekering te betalen. Schulden kunnen eenvoudig ontstaan, maar er vanaf komen is een ander verhaal.
 
Neem direct contact op met de hypotheekbank
Iedere maand ben je de hypotheeklasten verschuldigd. Door onvoldoende saldo op de betaalrekening kun je een betaling missen. Dat kan natuurlijk gebeuren. De hypotheekbank zal je hiervan op de hoogte stellen. Zorg dat er voldoende geld op de rekening staat en het bedrag kan alsnog kan worden geïncasseerd. Maar wat als het geld er gewoon even niet is? Ook in dat geval moet je direct contact opnemen met de hypotheekbank. Na het missen van één of twee termijnen, kun je nog eenvoudig een betalingsregeling treffen.
 
Wat houdt een betalingsregeling in?
Een betalingsachterstand is een probleem van zowel de huiseigenaar als de bank, dus wordt er samen gezocht naar een passende oplossing. Toch moet het verschuldigde bedrag voldaan worden. Wanneer je een betalingsregeling krijgt, neemt de hypotheekbank geen genoegen met een gedeeltelijke betaling van het verschuldigde bedrag, maar de achterstanden kunnen wel verspreid worden over een langere periode. Bij een betalingsachterstand van twee maanden, kunnen deze lasten bijvoorbeeld worden verspreid over een periode van een half jaar.
 
Een betalingsregeling is niet altijd de oplossing
Huiseigenaren die het niet meer voor elkaar krijgen om de maandelijkse lasten op te brengen, gaat het zeker niet lukken om nog extra te betalen om achterstanden in te lopen. Hierbij kan de hypotheekadviseur ook uitkomst bieden. De hypotheek kan worden aangepast. Denk hierbij aan een kortere rentevast periode, waardoor de rentelasten zakken. Ook kunnen de hypotheeklasten in sommige gevallen omlaag door veranderingen in de hypotheek zelf. Sommige hypotheekbanken zijn ook bereid om hulp te bieden in de vorm van een budgetcoach. Door betalingsachterstanden op de hypotheek ontstaan er vaak ook andere schulden. Je kunt ook hulp krijgen vanuit de gemeente.
 
Huis toch maar verkopen?
Als het huis onbetaalbaar is geworden, is er vaak maar één oplossing. Het huis verkopen is onvermijdelijk bij onbetaalbare hypotheeklasten. Met een overwaarde in het huis kunnen de betalingsachterstanden afbetaald worden met de verkoopopbrengst. In andere gevallen moet je met de bank zoeken naar een oplossing voor de restschulden. Heb je een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG)? Onder strikte voorwaarden kunnen de restschulden kwijtgescholden worden.
 
Blijf altijd in gesprek met de bank. Zij hebben vaker met dit bijltje gehakt. Dreigt er een betalingsachterstand door bijvoorbeeld een sterke verlaging van het inkomen? Ga in gesprek met je hypotheekadviseur om de mogelijkheden door te spreken.