Mijn favorieten

Te hoge WOZ-waarde?

Ieder jaar valt de WOZ-beschikking weer op de mat van alle huiseigenaren met daarop de WOZ-waarde van je woning. De WOZ-waarde valt vaak hoger uit dan verwacht. Heb je ook een te hoge aanslag gekregen, maak dan bezwaar. Immers, je wil niet te veel betalen. Niet alleen dit jaar, maar ook de aankomende jaren niet. Een te hoge taxatie kan vele jaren doorwerken en een bezwaar kan vele tientallen al niet duizenden euro's besparen.
 

Want op basis van deze WOZ-waarde betaalt je:

  • Onroerende zaakbelasting.
  • Inkomstenbelasting.
  • Erfbelasting en schenkingsbelasting.
  • (Per 1 januari 2010 is de WOZ-waarde van woningen ook de grondslag geworden voor te betalen erfbelasting. Zodra de notaris de verklaring van erfrecht heeft opgemaakt kunnen de erfgenamen een nieuwe WOZ-beschikking opvragen; tegen deze beschikking kan weer bezwaar gemaakt worden. De erfgenamen  betalen belasting over de WOZ-waarde, ook als de werkelijke waarde veel lager is. Dit kan behoorlijk lopen van vele duizend euro's tot tienduizenden euro's.) 
  • Box 3 vermogen voor andere woning.
  • Waterschapsheffing.
  • Mogelijk ook vennootschapsbelasting. 

Een te hoge WOZ-waarde kan grote financiële gevolgen hebben en bezwaar maken heeft vaak zin.
 
Door het overweldigende succes van vorig jaar heeft Emil NVM Makelaars (waarbij meer dan 75% van de bezwaren gegrond werd verklaard) besloten om je ook dit jaar weer kosteloos te ondersteunen met het bezwaar maken tegen de te hoge WOZ-waarde.
   

Kosteloos bezwaar aantekenen

Ben je van mening dat de WOZ-waarde te hoog is en ben je van mening dat je woning een lagere WOZ-waarde zou moeten krijgen, dan kunnen wij dit, namens jou, kosteloos aan de gemeente kenbaar maken door middel van een bezwaarprocedure.
Door de juiste feiten en argumenten waarom de waarde lager moet zijn, wordt vaak het gewenste resultaat bereikt en zal de gemeente de WOZ-waarde aanpassen.
 
Als je bezwaar tegen de WOZ-beschikking wilt maken dan is het belangrijk dat de gestelde wettelijke termijnen niet worden overschreden en binnen 6 weken bezwaar is gemaakt. Het is daarom van belang de WOZ taxateur zo spoedig mogelijk (en kosteloos) in te schakelen.
 
"No cure, no pay". Hoe werkt dat....?
 
Als je ons inschakelt dan gaan wij namens jou de bezwaar- en/of beroepsprocedure tegen te hoge WOZ-beschikking van je woning voeren. Indien de WOZ-waarde wordt verminderd dan is de gemeente verplicht onze kosten op grond van het besluit Proceskosten Bestuursrecht te vergoeden.
Mocht het bezwaarschrift/beroepsschrift door de gemeente dan wel de Rechtbank worden afgewezen dan bent u ons NIETS verschuldigd.
Wij werken op basis van "no cure no pay".
 
We maken graag een afspraak!