Mijn favorieten

Huis verkocht, maar de kopers krabbelen terug

Het is gelukt. Je hebt je huis verkocht. Wat kun je doen als de kopers toch nog afzien van de koop? Mag dat zomaar?
Pas na de overdracht bij de notaris is het voor 100 procent zeker dat het huis verkocht is. Tot dat moment kunnen er nog verschillende redenen zijn waardoor de verkoop alsnog niet doorgaat. In de meeste gevallen zal het veroorzaakt worden door het niet kunnen financieren van de aankoop. Maar er kunnen meer obstakels zijn. De “kopers” hebben bijvoorbeeld spijt van de aankoop. Er is een voorlopig koopcontract getekend, dus de kopers kunnen er niet zomaar onderuit. Toch?

Voorlopig koopcontract is niet vrijblijvend
De omschrijving “voorlopig koopcontract” lijkt nog ruimte te geven om er onderuit te kunnen. Het is een koopcontract waar partijen elkaar aan kunnen houden. Er geldt wel een uitzondering. De kopers hebben namelijk drie werkdagen de tijd om alsnog onder de koop uit te kunnen. Daarna is het contract ook voor de kopers bindend. De drie dagen gaan in zodra de koper een kopie van het door beide partijen ondertekend voorlopig koopcontract ontvangt. Het contract is ook nog te ontmantelen op basis van ontbindende voorwaarden die in het contract staan.


Kopers haken af op grond van een ontbindende voorwaarde
Zodra de wettelijke bedenktijd van drie dagen afgelopen is, kan alleen de koper nog onder de koop uit als er een voorbehoud in het koopcontract is opgenomen. De meest voorkomende is het voorbehoud voor het rond krijgen van de financiering. Er wordt bijvoorbeeld opgenomen dat de kopers tot een bepaalde datum nog onder de koop uit kunnen als het niet lukt om het geld rond te krijgen. Je kunt de definitieve koop bijvoorbeeld ook afhankelijk maken van de uitkomsten van een bouwkundige keuring.

Geen voorbehouden meer? Annuleren van de koop kost geld
Als verkoper kun je de koper houden aan het gesloten contract. Toch is het in sommige gevallen onmogelijk om de koop nog door te zetten. In dat geval kan de verkoper een beroep doen op het boetebeding dat vaak in voorlopige koopcontracten is opgenomen. Bij annulering heb je als verkoper vaak recht op 10 procent van de koopsom als boete. Betaling is juridisch af te dwingen. In sommige gevallen is het eenvoudiger te incasseren. Er kan namelijk gewerkt worden met een bankgarantie. Het voordeel hiervan is dat het boetebedrag bij annulering van de koop bij de hypotheekbank opgevraagd kan worden.

Ook door overlijden van één van de kopers kan de verkoop onverwachts toch vaak niet door gaan. Toch zijn de nabestaanden te houden aan het voorlopig koopcontract van de overledene. Dit probleem is te ondervangen door het eerder in laten gaan van de overlijdensrisicoverzekering.