Mijn favorieten

Recht op hypotheekrenteaftrek? Bewaar je bewijs!

De regels van de Belastingdienst zijn soms lastig om wijs uit te worden. Als het gaat om hypotheekrenteaftrek is ‘wie stelt moet bewijzen’ bijvoorbeeld zo’n regel die wordt gehanteerd. Maar hoe lang moet je als huiseigenaar eigenlijk kunnen bewijzen dat betaalde rente aftrekbaar is? Je leest er alles over in dit blog.Hypotheekrenteaftrek: de voorwaarden
Je moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek. Zo moet het gaan om rente over een lening die bedoeld is voor aankoop, verbetering of onderhoud van je woning. Ook is het zo dat er sinds 2013 voor bepaalde hypotheekschulden bepaalde aflossingseisen gelden om recht te hebben op hypotheekrenteaftrek.

De bewaarplicht
Zolang de schuld bestaat en je rente betaalt, breng je de rente in aftrek in de belastingaangifte. Maar hoe lang moet je kunnen bewijzen dat die betaalde rente aftrekbaar is? Het antwoord is simpel: zolang de financiering loopt moet je niet alleen kunnen aantonen dat je de rente hebt betaald, maar ook dat het betaald is over een schuld die oorspronkelijk is aangegaan voor de aankoop, verbetering of onderhoud van de eigen woning. Als de looptijd van de lening 30 jaar is, dan betekent het dus dat je 30 jaar bewaarplicht hebt.


Over deze bewaarplicht kan nogal wat verwarring ontstaan. Het is namelijk zo dat veel mensen denken dat de bewaarplicht maar voor vijf of zever jaar geldt. De vijf jaar heeft echter betrekking op de navorderingstermijn: de Belastingdienst mag volgens de wet vijf jaar na afloop van het kalanderjaar geen aanslagen meer corrigeren. De zeven jaar is de termijn die de Belastingdienst stelt aan ondernemers voor het bewaren van administratie. Let hier dus goed op en hou in je achterhoofd dat als het om de hypotheekrenteaftrek gaat je bewaarplicht hebt zolang de financiering loopt!

De bewijsstukken
Let ook op de juiste bewijsstukken. De bewijsstukken die je nodig hebt zijn de leenovereenkomst, de betalingsbewijzen van rente en kosten en bewijzen dat het geld is besteed aan de woning. Met name bij leningen voor verbouwingen kun je in de problemen komen als je jaren later niet meer kunt aantonen dat het geleende geld ook daadwerkelijk aan de verbouwing is besteed. 


Controle
Ieder jaar dat je hypotheekrente claimt, staat het de Belastingdienst vrij om de bewijsstukken op te vragen. Als de Belastingdienst bijvoorbeeld al tien jaar de aangifte opvolgt en geen controle doet, kan het best voorkomen dat ze in het elfde jaar wel om de bewijsstukken vraagt.


Kun je die stukken niet overhandigen, dan kan de Belastingdienst tot maximaal vijf voorgaande jaren de aftrek ongedaan maken via een navorderingsaanslag. Stel je recht op aftrek veilig door de stukken goed te bewaren en te digitaliseren. Voorkomen is beter dan genezen.

Bron tekst: Vereniging Eigen Huis